Zdravo urbano planiranje u Poreču

Povodom jubilarne 25. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja u Poreču se, u suradnji prijateljskih gradova Poreča i Vinkovaca te projektnih timova Zdravi grad Poreč i Zdravi grad Vinkovci, održava tečaj ZDRAVO URBANO PLANIRANJE 2018.
I ove godine tečaj će okupiti predstavnike tehničke struke, zaposlene u komunalnim i odjelima za urbanizam JLS-e i županija, ključne ljude zajednica, predstavnike javno zdravstvene struke te povezati okoliš i zdravlje!

U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) te u akademskim zajednicama Europe i svijeta danas postoje dokazi o tome kako planiranje i uređenje prostora u kojemu ljudi žive i borave, na otvorenom i u zatvorenom, utječe na ZDRAVLJE. Upravo zato predstavnici tehničkih struka su značajna karika u stvaranju okolišnih uvjeta za zdravlje te planiranjem i uređenjem prostora direktno utječu na unapređenje zdravlja svih ljudi u zajednici.

Pozivamo vas na još jedan tečaj Zdravo urbano planiranje, dana 27.06.2018, u prostore Zdravog grada Poreč-Parenzo te prilažemo program.
Bodovanje skupa će provesti Hrvatska udruga arhitekata.

Sve zainteresirane molimo da upute svoje prijavnice!

Veselimo se ponovnom susretu i suradnji!

TEČAJEVI:

27. lipnja 2018., Poreč, ZDRAVO URBANO PLANIRANJE

28. lipnja 2018., Motovun, OBILJEŽAVANJE 25. JUBILARNE MOTOVUNSKE LJETNE ŠKOLE ZDRAVLJA

29. lipnja do 1. srpnja 2018., Grožnjan, MEDIJI I ZDRAVLJE tečaj: Zdravstveni sustav i rizici zdravlja

4. do 7. srpnja 2018., Motovun, ZDRAVSTVENI SUSTAVI I ZDRAVSTVENA POLITIKA

Direktorice tečaja

Nataša Basanić Čuš, koordinatorica Zdravog grada Poreča
mr. Mandica Sanković, arhitektica, koordinatorica projekta Zdravi grad Vinkovci

Vrijeme i mjesto održavanja:

Poreč, 27. 06. 2018., u vremenu od 09.30 do15.00, u prostoru Zdravi grad Poreč, Poreč, M. Gioseffi 4

Sudionici

Edukacija je namijenjena predstavnicima tehničke struke i urbanistima (inženjeri strukovnih područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike), Društvu arhitekata Istre i šireg područja RH te drugim inženjerima strukovnih područja koji su odgovorni za prostorno planiranje u svojim zajednicama. Namijenjena je i predstavnicima komunalnih odjela i poduzeća JLS-a, članovima Mreže zdravih gradova RH, predstavnicima udruga građana s posebnim potrebama, zdravstvenim djelatnicima, političarima u JLS-ima i županijskim upravama odgovornim za donošenje odluka u oblasti uređenja prostora u zajednici. Broj sudionika ograničen do 45 osoba.

Kotizacija:

Sudionicima unutar planiranog broja polaznika osigurana je edukacija bez kotizacije uz prethodnu pravovremenu prijavu.
Sudjelovanjem na ovom informativno- edukativnom modulu ostvaraju se bodovi prema Programu stručnog usavršavanja.

Organizatori

HMZG, Grad Poreč-Parenzo, Zdravi grad Poreč, Grad Vinkovci, Zdravi grad Vinkovci, DAGIT Vinkovci, Hrvatska komora arhitekata, KAZ d.o.o., Zagreb

Prijava

Prijavnica

Kontakt osobe

Zdravi grad Poreč-Parenzo: Ljiljana Bernaca:
091/452-3350, tel: 052/452-335, fax: 052/428-077, savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr

Program

9:30 – 9:45 Pozdravne riječi
Nataša Basanić Čuš (Zdravi grad Poreč) , Mandica Sanković (Zdravi grad Vinkovci)
9:45  – 10:05 Grad Poreč – Parenzo, Europski grad ”zelene” sadašnjosti i budućnosti
Gordana Lalić, mag.ing.str., Parentium d.o.o.
Imperativi 21. stoljeća su energetska učinkovitost i održivi razvoj okruženja. Iste Poreč slijedi kao grad „zelene“ sadašnjosti i budućnosti. Oslanjajući se na povijesnu kulturu planiranja i čuvanja zelenih površina naš grad svoj razvoj nastavlja kreirajući strateške dokumente za sadašnji i budući održivi razvoj. U ovom segmentu bit će predstavljen porečki put održivog razvoja za 21. stoljeće te strateški dokumenti Poreča – grada ”zelene” sadašnjosti i budućnosti.
10:05  – 10:45 Javni zahvati u prostoru i vrsnoća izgrađenog prostora
Rajka Bunjevac, Hrvatska Komora arhitekata
Principi kvalitete moraju obuhvatiti sve aktivnosti koje imaju izravan i/ili neizravan utjecaj na kvalitetu izgrađenog prostora. Također, kako je gradnja dugotrajan proces, neophodno je osigurati da se njena izvedba i planiranje odvija na profesionalan i transparentan način. Predavanjem će se, između ostaloga, ukazati na metode osiguranja visoke kvalitete javnih zahvata u prostoru, i kako javni naručitelji, uz osiguranje optimalnih troškova investicija, mogu dobiti najvišu kvalitetu usluge i radova, a u konačnici i najveću kvalitetu izgrađenog okoliša u kojem svi zajedno živimo i djelujemo.
10:45 – 11:00 pauza
11:00 – 13:00 Rješavanje kapilarne vlage sustavom PROsystem
Ivana Čalić Kovačević, KAZ d.o.o., Zagreb
Prisutnost vode u zidovima može imati neželjene posljedice kao što je raslojavanje materijala te pojava pljesni i gljivica. Svrha ove prezentacije je upoznavanje s problemom kapilarne vlage, kako i zbog čega ona nastaje, koje su posljedice njenog djelovanja na objekte i na zdravlje ljudi koji borave u prostorima zahvaćenim kapilarnom vlagom. Rješavanje kapilarne vlage PROsystem sustavom, čije se djelovanje temelji na principu elektoosmoze, jedan je od najučinkovitijih i najpristupačnijih načina njenog rješavanja, jer ne zahtijeva građevinske radove na postojećim zidanim konstrukcijama. Ispitana tehnologija PROsystem sustava rada i vidljivost rezultata u vrlo kratkom roku. Sustav je djelotvoran kod svih vrsta unutarnjih i vanjskih konstrukcija.
13:00 – 14:00 Rasprava PROsystem sustav
14:00 – 15:00 Rasprava PROsystem sustav