Ovisnost o drogama je jedan od najvećih javno zdravstvenih problema u cijeloj zemlji, pa tako i u Istarskoj županiji. Specifični preventivni projekti na državnom nivou se ne provode sustavno, a organizacija liječenja ovisnosti je do sada bila prepuštena lokalnoj zajednici. Područje Poreštine je bilo jedno od prvih u Županiji gdje je došlo do epidemije ovisnosti o drogama, o čemu postoje jasni epidemiološki pokazatelji. U posljednje vrijeme sve više konzumenata i ovisnika ima iz mjesta i gradova sjeverozapade Istre (Novigrada, Brtonigle, Buja i Umaga).

Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti je program usmjeren suzbijanju (prevenciji) bolesti ovisnosti i liječenju ovisnika o drogama u izvanbolničkom tretmanu.

Program Centra se organizaciono realizira kroz Fond “Zdravi grad”, a operativno u suradnji Doma zdravlja Poreč (tercijalna razina-liječenje, indiciranje supstitucione terapije, laboratorijske pretrage…) i savjetovališta “Zdravog grada” (sekundarna prevencija).

  • U procesu liječenja ovisnika koristi se pristup Nacionalne strategije – izvanbolničko liječenje medikamentoznom terapijom u kombinaciji sa psihoterapijskim tretmanom. Učinkovitost rada se procjenjuje individualno (prvenstveno zdravstvenim pokazateljima, procjenom smanjenja rizika u odnosu na osiguranu zaštitu, epidemiološkim praćenjem na razini grada i šire).

Centar je mjesto gdje se javljaju ovisnici, eksperimentatori s lakim drogama i članovi njihovih obitelji, a otvoren je svaki dan po 8 sati. Dnevno se prosječno javlja 6-7 korisnika.

Aktivnosti Centra realiziraju se kontinuirano i bez prekida tijekom čitave godine. Više od 80% korisnika ostaje u terapeutskom kontaktu sa stručnjacima Centra. “Ostanak u programu(retention rate)” se smatra najboljim pokazateljem prihvaćenosti programa od strane korisnika.

Epidemiološki podaci centra 2007

Smrtnost ovisnika

U 2007. sa područja Poreča i Poreštine od predoziranja nije umro niti jedan ovisnik, ali je jedan umro od bolesti.

HIV, AIDS, hepatitisi

Još uvijek sa područja Poreča i Poreštine nije zabilježen niti jedan slučaj HIV pozitivnog ovisnika, a postotak oboljelih od hepatitisa C i B je kod novoevidentiranih ovisnika u padu. S obzirom da je od početka 2007. liječenje hepatitisa C besplatno i za ovisnike o drogama koji su apstinenti ili stabilni na terapiji veliki broj naših pacijenta se odlučuje na liječenje.

Novim specifičnim znanjima doprinosi se osvještavanju i jačanju roditelja u sagledavanju utjecaja promijenjenih životnih okolnosti na obitelj, a posredovanjem raznih vještina utjecati na razvijanje novih navika i selekcijskih obrazaca ponašanja koji će biti efikasniji u odgojnim situacijama.

Zaključak

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Poreču je i u 2007. nastavio sa uspješnim djelovanjem. Centar je afirmirani i etablirani čimbenik u zdravstvenoj zaštiti ne samo u Poreču već i ovog dijela Istre. Stanje ovisnosti o drogama na području Grada kao i cijele Poreštine je “stabilno”, što znači da se ne uočavaju značajnije promjene u odnosu na proteklih nekoliko godina. Broj novih slučaja je konstantan i bitno manji nego krajem devedesetih. Nema znakova da druge droge osim heroina značajnije dovode do ovisnosti. Postoje izvješća, pa i istraživanja koja govore da se sve više konzumira kokain, ali slučajevi ovisnosti su još uvijek rijetki.

Program se realizira dominantno ta tercijalnoj razini (liječenja ovisnika), a usmjeren je na:

  • individualnu razinu – odnosno na proces osobnog rasta, razvoja i mijenjanja pojednica / ovisnika o drogi te na uspostavljanje apstinencije;
  • neposredno okruženje – jačanje zaštitnih čimbenika u obitelji i osnaživanje obitelji za suočavanje s problemom i njegovo prevladavanje.