Od 21. siječnja 2001. u Gradu Poreču djeluje Povjerenstvo “Zajedno protiv ovisnosti” koje ima zadatak osmišljavati i realizirati sveobuhvatni, dugoročni programa prevencije ovisnosti djece i mladeži za Grad Poreč.

Temeljna zadaća Povjerenstva je da suradnjom svih članova (predstavnika relevantnih institucija koje rade s djecom i mladima) razradi program kojim će se na razini grada jačati zaštitni čimbenici za zdravi rast i razvoj djece i mladih.

Program je kontinuirani, dugoročni, razvojni projekt skrbi o djeci i mladima u Gradu, a objedinjava različite programske aktivnosti usmjerene djeci, mladima, važnim odraslim osobama u njihovu okruženju (roditeljima, odgajateljima, nastavnicima…). Realizira se kroz postojeće institucije (vrtiće i škole) u koje se ugrađuju specifični lokalni zaštitni programi, kroz lokalnu zajednicu (predavanja za mlade, roditelje, sve građane, razne kampanje, tribine…i dr.) te kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme (tiskanje Vodiča kroz slobodno vrijeme djece i mladih, inicijativa za osnivanje Kluba mladih, vođenje fokus grupa za mlade, organizirane debate s mladima na njima važne teme i sl.).

Cilj djelovanja porečkih stručnjaka u okviru Povjerenstva “Zajedno protiv ovisnosti” je podizanje kvalitete života i zdravlja djece i mladih u Gradu. Program je od prioritetnog značaja za Grad, te ga Gradsko vijeće Grada Poreča podržava kao svoje dugoročno opredjeljenje u skrbi o djeci i mladima u zajednici.

Vođenje programa Povjerenstva povjereno je “Zdravom gradu” te su stručni timovi Povjerenstva nastavili realizirati preventivne aktivnosti u suradnji s projektnim uredom “Zdravog grada” Poreč u još većem rasponu aktivnosti.

U Poreču se preventivni programi provode od 1994. godine, upravo u okviru projekta “Zdravi grad” Poreč. U istom periodu vremena realizira se kontinuirano praćenje pojavnosti ovisnosti kod djece i mladih Poreštine. Poreč je jedini grad u Istri, a i šire, koji već 14 godina kontinuirano provodi istraživanja o pojavnosti ovisnosti među djecom i mladima pa već može govoriti o postojećim trendovima. Utvrđene trendove i rezultate posljednjeg ispitivanja pojavnosti ovisnosti za Grad Poreč (2006.) možete naći u okviru stručnih tema, a letke i brošure nastale u programima Povjerenstva u rubrikama letci.

U Programu Zajedno protiv ovisnosti razvili su se autorski preventivni programi ili su implementirani programi kojim temeljem istraživanja u Europi i svijetu (evidence base) predstavljaju dokazano zaštitne programe za rast i razvoj djece i mladih.

Neki od programa koje ističemo su:

  • PATHS program učenja socio emocionalnih vještina za djecu rane školske dobi
  • RARA program učenja socio emocionalnih vještina djece predškolske dobi
  • Osnaživanje djece kroz ples – Rasplesani razredi
  • Moj izbor je zdrav život
  • Biti roditelj
  • Afirmacija uspješnog roditeljstva