Ako smo po nečemu već ušli u Europu onda je to definitivno količina svakodnevnog stresa te način života i rada kojeg proživljavamo. Stoga nema razloga da ne budemo u toku i s njegovom prevencijom. Antistres program namijenjen je osobama koje doživljavaju i teško se nose sa stresom u radnom okruženju te slijedom toga teško usklađuju radne i obiteljske obaveze. Osnovni cilj programa je pronalaženje i osvještavanje izvora stresa kod osobe te pronaći način kako se zaštiti od njegovog djelovanja bilo da je riječ o stresu kojeg možemo kontrolirati ili o stresu koji je izvan naše kontrole.

Prepoznavanje uzroka stresa, učenje strategija nošenja sa stresom ili njegovo prevladavanje, usvajanje socijalnih i komunikacijskih vještina koje omogućavaju lakše uklapanje osobe u radno okruženje te povećavaju sveopće životno zadovoljstvo i kvalitetu života pojedinca i obitelji.

Program je usmjeren na:

  • individualnu razinu zaštite jačanjem osobnog kapaciteta za nošenje sa stresom i njegovo prevladavanje u raznim životnim situacijama;
  • neposredno okruženje u okviru kojega bolja komunikacija sa radnim i uopće životnim partnerima, veće zadovoljstvo poslom, jačanje obiteljskih veza i podrške, bolje razumijevanje drugih ljudi koji prolaze stresne situacije.