Na osnovu teorijskih spoznaja i ispitivanja potreba mladih u našoj lokalnoj zajednici prije desetak godina osmišljen je specifičan program koji obuhvaća univerzalnu i selektivnu prevenciju – Volonteri Zdravog grada Poreč.

Temeljem utvrđenih potreba program Volonteri Zdravog grada nametnuo se kao izvan institucijsko rješenje za sljedeće potrebe mladih (korisnika programa), organizacije Zdravi grad Poreč i čitave lokalne zajednice:

 1. Pomoć mladima u specifičnim razvojnim fazama (kvalitetno zadovoljavanje potreba u adolescentnom razdoblju, djelovanje na osobni rast i razvoj);
 2. Preuzimanje uloge vršnjaka pomagača unutar socijalnih grupa;
 3. Iniciranje i provođenje socijalnih akcija u rješavanju konkretnih problema mladih;
 4. Promoviranje ideja Zdravog grada (Projekt WHO – “Zdravlje za sve”).
 5. Volontersko uključivanje mladih u aktivnosti Zdravog grada i drugih građanskih udruga prema široj lokalnoj zajednici, organiziranje socijalnih akcija;
 6. Jačanje zaštitnih faktora u zajednici u cilju prevencije rizičnih ponašanja.

Program Volonteri Zdravog grada već desetak godina sustavno obuhvaća mlade grada Poreča s ciljem prevencije rizičnog ponašanja ulaganjem u osobni rast i razvoj mladih te provođenje socijalnih akcija. Zamišljen je kao višegodišnji kontinuirani rad s motiviranim srednjoškolcima. Okruženje u kojem se program povodi je lokalna zajednica. Model je primjenjiv i u radu s grupama u osnovnoj i srednjoj školi.

U viziji rada na programu Mladi volonteri Zdravog grada Poreč željelo se djelovati na tri segmenta u lokalnom okruženju:

 • Individualnu razinu djelovanja – ponuditi mladima program edukacije za razumijevanje ljudskog ponašanja i usvajanja socijalnih vještina u cilju osobnog rasta i razvoja.
 • Neposredno okruženje – djelovanje na grupu vršnjaka s ciljem pružanja vršnjačke pomoći, reduciranje rizičnih čimbenika i jačanje zaštitnih čimbenika utjecaja vršnjaka.
 • Lokalnu zajednicu – kroz socijalne i preventivne akcije te volonterske aktivnosti osmišljene i vođene od strane mladih, a usmjerenih kako mladima tako i drugim skupinama građana.

Ovako zacrtana vizija programa pokriva prioritete na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini (prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih, afirmacija pozitivnih vrijednosti).

Program je koncipiran na način da ga mladi prolaze razvojno i kontinuirano u periodu od 2-3 godine. Program se realizira već 9. godinu i specifičan je na razini RH, predstavlja autorski projekt voditeljica programa (u više navrata je prezentiran na stručnim skupovima te u stručnoj literaturi-publikacijama).

 • Kroz edukativni dio mladi usvajaju znanja o ljudskom ponašanju i vlastitom ponašanju kako bi bolje upoznali sebe i zakonitosti ljudskog ponašanja uopće.
 • Slijedi rad na sebi kroz svladavanje procesa donošenja odluka i jačanja vrijednosti odgovornog ponašanja u odnosu na sebe i druge osobe u bližoj i široj okolini.
 • Posljednja razvojna faza odnosi se na prenošenje stečenih znanja i pružanje pomoći drugim osobama u vlastitoj sredini (vršnjacima sa razvojnim teškoćama –vršnjak pomagač, invalidnim osobama, starima…) te razvijanje senzibiliteta i spremnosti za humanitarni rad. Educirani mladi volonteri uključuju se u sve akcije na nivou Grada Poreča u kojima mogu biti od koristi (Dječji maskembal, Porečka bajka, Poreč 24, sportske manifestacije – Triatlon, Porečki Delfin, stručne konferencije humanitarne akcije – prikupljanje pomoći za bolesne, Svjetski dan zdravlja, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Drvored zdravlja u aktivnosti NGO-a i slično).

Višegodišnji rad na programu je pokazao da mladi ljudi imaju velik potencijal i motivaciju da u ovako strukturiranom programu adekvatno djeluju na unapređenje vlastitog zdravlja kao i zdravlja u zajednici. Evaluacija pilot programa pokazala je uspješnost prema svim općim kriterijima evaluacije (ostvarivanje individualnih ciljeva i napretka, zadovoljstvo članova sudjelovanjem u grupnom radu, visoku razinu ostvarivanja grupnih ciljeva i zadataka, i izuzetno dobru kvalitetu socio-emocionalnih odnosa u grupi).

Evaluacija dugoročnih ishoda na individualnoj razini dala je također zanimljive rezultate. Dobiveni su longitudinalnim praćenjem 70 volontera koji su programom bili obuhvaćeni 2 do 4 godine. Neki od dugoročnih pozitivnih ishoda su: osobna dobit, zdrava i sigurna ponašanja, viša akademska postignuća, bolje socijalno-emocionalno funkcioniranje, veća spremnost za pomaganje, bolje razumijevanje i prihvaćanje drugih, pozitivan stav prema suradnji, veće samopoštovanje, stalna želja za oplemenjivanjem života.