Ljudski profesionalni resursi veoma su važni za dugoročni razvoj projekta Zdravi grad u jednom gradu.

Posebnost koju Grad Poreč njeguje kroz projekt “Zdravi grad” Poreč je kontinuirano jačanje i osposobljavanje gradskih profesionalaca kroz razne edukacije kako bi se u našoj maloj lokalnoj sredini osigurala snaga profesionalaca različitih profila koji mogu realizirati gradske projekte za zdravlje usmjerene svim skupinama građana. Na taj način se različiti oblici stručne podrške građanima mogu učiniti dostupnima u zajednici u kojoj žive, a gdje su im najdostupniji i od najveće koristi.

Nataša Basanić Čuš

Ravnateljica ustanove, koordinatorica projekta Zdravi grad Poreč,
psihologinja-psihoterapeutkinja, voditeljica Savjetovališta

Prof. psihologije, koordinatorica projekta Zdravi grad, formalna i postcertifikatna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije sa statusom psihoterapeuta realitetne terapije (Reality therapy pscyhotherapist) kojeg potvrđuje diplomom udruženje EART (European Association for Reality Therapy), članica europskog udruženja psihoterapeuta s europskom diplomom psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy) izdanu od europske asocijacije psihoterapeuta EAP (The European Association for Psychotherapy). Edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije-certifikat za 1. stupanj, iz osnova kibernetske psihoterapije, osnova Gestalt psihoterapije i Sistemske obiteljske terapije, edukacija iz Kriznih intervencija, iz oblasti tugovanja i gubitka, tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukture ličnosti, edukacija iz nenasilnog rješavanja sukoba, edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacija i sudjelovanje u programu primjene sustava kvalitete u neprofitnim organizacijama SOKNO, edukacije u timovima za evaluaciju i programe u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i drugih stručnih tema, članica gradskih i županijskih timova za zdravlje, obitelj, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju ovisnosti, procjenu programa i evaluaciju, od 1998. zaposlena u projektnom uredu Zdravog grada Poreč

Sandra Milotti Ašpan

psihologinja-psihoterapeutkinja

Dipl. psiholog profesor, postdiplomski studij iz oblasti psihologije, certificirani Gestalt psihoterapeut, certificirani praktičar neurolingvističkog programiranja, edukacija iz područja kriznih intervencija, gubitaka i tugovanja, tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti i brojne druge edukacije, članica gradskih timova iz oblasti socijale i zdravstva, od 2004. zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada

Marijana Rajčević Kazalac

psihologinja – savjetovatelj

Diplomirani psiholog profesor, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikatom, u tijeku postcertifikatna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, formalna edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. i 2. stupanj do certifikata, edukacije iz oblasti poremećaja hranjenja i druge, članica gradskih timova iz oblasti socijale i zdravstva, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada od 2008. godine

Tina Benčić

psihologinja – savjetovatelj

Diplomirani psiholog profesor, završila formalnu edukaciju iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. stupanj do certifikata, u procesu edukacije iz Gestalt terapije, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada tijekom 2012. godine

Ljiljana Bernaca

poslovna tajnica

Srednja stručna sprema administrativnog smjera, završeni tečajevi za voditelje udruga za osobe s invaliditetom, razni kreativni tečajevi za vođenje likovnih radionica, zaposlena u projektnom uredu Zdravog grada od 2002. godine