Zdravi grad Poreč realizira projektno partnerstvo i/ili suradnju sa projektnim partnerima na razini Grada Poreča, Istarske županije i šire (institucijama, društvima, udrugama koje se bave sličnom djelatnošću…). U partnerstvo te aktivno participiranje u programima uključuje zainteresirane te educirane mlade volontere.

Suradnja i projektno partnerstvo na razini zajednice te aktivno uključivanje građana u aktivnosti “Zdravog grada” Poreč, s ciljem postizanja multidisciplinarnog pristupa unapređenju zdravlja i alijanse (savezništva) za zdravlje, osnovne su postavke djelovanja projekta Zdravih gradova u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.

Suradnici i djelatnici “Zdravog grada”, sa projektnim partnerima iz drugih gradskih institucija, društava, udruga,… članovi su timova za programe i evaluaciju Grada Poreča, te županijskog Tima za zdravlje, kao i timova za evaluaciju, programe i epidemiologiju Istarske županije. Slijedom navedenog Grad Poreč i projekt “Zdravi grad” Poreč sasvim sigurno posjeduju resurse za realizaciju sveobuhvatnog programa unaprjeđenja zdravlja u skladu s strategijom “Zdravlje za sve za 21. stoljeće”.

Projektni partneri “Zdravog grada” Poreč neprestano se povećavaju / mijenjaju ovisno o realizaciji projekata i programa. Ipak, moguće je navesti projektne partnere koji predstavljaju stalne partnere projektu na razini grada, županije i RH, kako slijedi:

 • Grad Poreč s resornim odjelima,
 • Ispostava istarskih domova zdravlja – Poreč,
 • Centar za socijalnu skrb Poreč,
 • Dom za starije i nemoćne Poreč,
 • Porečke škole i vrtići,
 • Društvo invalida Poreč,
 • Klub umirovljenika Galija,
 • Društvo naša djeca Poreč,
 • Crveni križ Poreč,
 • Centar za građanske inicijative Poreč,
 • Veterinarska bolnica Poreč,
 • Sportska zajednica Grada Poreča s pripadajućim klubovima,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije,
 • Zavod za hitnu medicinu Istarske županije,
 • Resorni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Tim za zdravlje Istarske županije
 • Hrvatska mreža zdravih gradova – Suportivni centar u Zagrebu,
 • Hrvatski zdravi gradovi i zdrave županije
 • Europska mreža zdravih gradova i dr.