U vremenu informacijskog obilja teško je tvrditi da djeca i mladi ne posjeduju informacije vezane uz spolnost. No, ono što je zasigurno moguće tvrditi je činjenica da u sustavu zdravstva i školstva nedostaje, a vrlo često i ne postoji sveobuhvatan, kontinuiran te stručno osmišljen i praćen spolni odgoj. Drugim riječima današnja je omladina prepuštena sebi i vlastitim obiteljima u kojima također često izostaje spolni odgoj.

Stoga je ginekološko savjetovalište za mlade specifično savjetovalište kojim se potiče odgovornost u kontekstu spolnog sazrijevanja te zrelo planiranje obitelji. Djevojke, mladići, mladi parovi ili manje grupe javljaju se u terminima rada savjetovališta i informiraju o svemu što ih zanima vezano uz spolnost. U programu se planira i posjet ginekološkoj ambulanti.

Posjet ambulanti, tkz. “Izlet u ginekološku ambulantu”, ima za cilj da se djevojke upoznaju sa prostorom radi smanjivanja straha od nepoznatog prije potrebe za prvim ginekološkim pregledom.Program je usmjeren na:

  • individualnu razinu zaštite, odnosno djeluje na formiranje stavova, proces donošenja odluka, usmjerava vrijednosni sustav te potiče aktivnu ulogu i odgovornost u odnosu na osobno spolno zdravlje. Realizacijom programa postiže se veća emocionalna stabilnost mladih te odgovornije spolno ponašanje u okviru osobnog rasta i razvoja te u odnosu na partnera.