Program se provodi, dominantno, u grupnom psihoterapijskom radu, metodom terapijske zajednice, u izvan bolničkim uvjetima u prostorima “Zdravog grada” Poreč. Terapijska zajednica se definira kao zajednica bolesnika (ovisnika o alkoholu), svih članova obitelji i terapeuta – voditelja programa. Svi su sudionici povezani iskrenim povjerenjem i dobronamjernošću s ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za liječenje i pozitivnog ozračja, kao nužnog čimbenika u liječenju.

Poseban je naglasak na:

  • zaštiti bolesnikove osobnosti,
  • tretiranju svih bolesnika kao osoba koje zavrjeđuju povjerenje i pomoć,
  • poticanju promjene u ponašanju i uspostavljanju apstinencije,
  • tretiranju bolesnika kao osoba koje su u znatnoj mjeri sposobne preuzimati odgovornost i inicijativu,
  • uključivanje svih bolesnika u dnevne aktivnosti (aktivni sudionici života i subjekti u liječenju).

Program za uspostavljanje apstinencije temelji se na kompleksnom socio-medicinskom pristupu.

Naglasak je na obiteljskoj i grupnoj psihoterapiji. Terapiju provodi tim stručnjaka različitih profila (liječnici, psiholozi, soc. radnici, med. sestre), koji su educirani iz oblasti alkoholizma. U proces liječenja se, kao pomoćne koterapeute, uključuje i liječene alkoholičare (dugogodišnje apstinente) uz superviziju stručnih voditelja.

Stručni tim određuje i provodi psihoterapiju za svakog ovisnika i obitelj uzimajući u obzir sve potrebe i specifičnosti.

Uz sve navedeno vodi se registar ovisnika, provodi se evaluacija rada te provodi redovita i kontinuirana interna i vanjska supervizija (interna stalnim praćenjem i u tijeku rada, a vanjska svakih 6 mjeseci).

Provodi se i podržava stalna izobrazba stručnjaka u Centru za alkoholizam i druge ovisnosti, na stručnim skupovima te u okviru timova Zdravog grada. Stečeno znanje prenosi se suradnicima ali i ovisnicima i njihovim obiteljima.

Poremećaji u obitelji ovisnika o alkoholu su brojni i javljaju se ranije od zdravstvenih oštećenja ovisnika. Alkoholizam je javno zdravstveni problem te se odražava na čitavu obitelj, radno okruženje i društvo u kojem alkoholičar živi, stoga se liječenje temelji na činjenici da ni obitelj ni pojedinca nije moguće promatrati odvojeno od okruženja.

U rješavanju alkoholizma treba sudjelovati cijelo društvo, a liječenje, kad god je to moguće, treba provoditi izvan bolnice. Naše iskustvo i rezultati govore da izvanbolničko liječenje nema alternative. Program se provodi metodom terapijske zajednice, u neposrednom okruženju i izvan radnog vremena korisnika.

Program se realizira na sekundarnoj razini prevencije, odnosno na ranom otkrivanju alkoholizma i liječenju ovisnika o alkoholu i obitelji u vlastitoj sredini, izvan bolnice, metodom individualne, obiteljske i grupna psihoterapije.

Program je usmjeren na:

  • individualnu razinu odnosno na proces osobnog rasta, razvoja i mijenjanja pojednica / ovisnika o alkoholu te na uspostavljanje apstinencije;
  • neposredno okruženje – jačanje zaštitnih čimbenika u obitelji čime se povećava obiteljska funkcionalnost, kapacitet obitelji za promjenu, razumijevanje problema ovisnosti o alkoholu i upoznavanje načina za njegovo prevladavanje (u rad se uključuje partner koji nije ovisnik i djeca).