U sve programe, koji se kroz projekt “Zdravi grad” realiziraju, uključuju se vanjski stručni suradnici (psiholozi, liječnici, pedagozi, defektolozi, profesori, socijalni pedagozi, sociolozi, kineziolozi…) koji u skladu sa svojim specifičnim edukacijama kroz programe i projekte usmjeravaju svoje vještine i znanja različitim ciljanim skupinama građana.

Ulogu suradničkih organizacija projekta Zdravi grad Poreč imaju i ustanove/udruge/organizacije koje se na različite načine bave unapređenjem zdravlja građana te surađuju na projektima tvoreći socijalnu mrežu podrške u zajednici.

To su prvenstveno porečki vrtići, škole, Istarski domovi zdravlja – Ispostava Poreč, Centar za socijalnu skrb Poreč, Društvo invalida Poreč, Crveni križ Poreč i drugi.

U programe, aktivnosti i gradske projekte uključuje se i preko 50 mladih volontera – educiranih u programima “Zdravog grada” te građani Poreča koji učestvuju u tematskim grupama i projektu “Zdravi grad” uopće.

Ime i prezimeFunkcija u programu/projektuRelevantna iskustva
Gordana Vorkapić JugovacStručna suradnica savjetovališta u programima za djecu, mlade i obitelj, projektnog ureda u segmentu strateškog planiranja za zdravljeDipl. psihologinja, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, postcertifikatna dvogodišnja edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, edukacija iz Kriznih intervencija, Sistemske obiteljske terapije, osnova Gestalt terapije, Tugovanja i gubitka, Tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, Nenasilnog rješavanja sukoba, edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacije u timovima za programe i evaluaciju u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, članica gradskih timova iz oblasti prevencije i evaluacije programa, suradnica Zdravog grada od 1993. godine
Tihana MikulčićStručna suradnica projektnog ureda u segmentu strateškog planiranja za zdravlje, suradnica u programima za mlade i obiteljSocijalna pedagoginja, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikata, poslijediplomski tečaj do certifikata „Odgovorna uprava i rukovođenje zdravljem – rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi“, pripremna izobrazba iz grupne analize, edukacija iz Kriznih intervencija, edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacije u timovima za epidemiologiju, programe i evaluaciju u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, članica gradskih i županijskih timova za zdravlje, obitelj, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, suradnica Zdravog grada od 1995. godine.
Vilma BednarStručna suradnica savjetovališta, voditeljica programa za roditelje Biti roditeljDipl. psihologinja, usavršavanja u struci u području pedagoške i kliničke psihologije. Pohađala dodatne edukacije iz PC i i BT terapije, polazila edukacije iz Sistemske obiteljske terapije, osnova Gestalt terapije, Tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, 5 godina suradnik Zdravog grada
Anđelko BoticaStručni suradnik savjetovališta u programima za djecu, mlade i obiteljDipl. psiholog-profesor, Gestalt psihoterapeut s certifikatom, formalna edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. i 2. stupanj do certifikata, suradnik Savjetovališta Zdravog grada od 2004. godine
Antonija MijatovićStručna suradnica savjetovališta u programima za rad s djecom, mladima i obiteljima u programu redukcije tjelesne težineDipl. psihologinja, formalna edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. i 2. stupanj do certifikata, višegodišnje iskustvo u radu s djecom, mladima i roditeljima iz uloge školske psihologinje – stručne suradnice, suradnica Zdravog grada od 2010. godine
Alenka KrivičićStručna suradnica savjetovališta u programima za rad s djecom, mladima i obiteljiDipl. psihologinja, u procesu formalne edukacije za Gestalt psihoterapeuta, u tijeku specijalizacije iz kliničke psihologije, suradnica Zdravog grada od 2004. godine
Mirjana SmodekStručna suradnica:- savjetovališta u programima za djecu, mlade i obitelj te osobe s invaliditetom

– terapijske zajednice za liječenje ovisnika o alkoholu

Dipl. defektologinja, psihoterapeutkinja analitičke škole/grupni terapeut i edukant za grupnog analitičara Instituta za grupnu analizu Rijeka/Zagreb, edukacije iz oblasti dječje psihopatologije, Sistemske obiteljske terapije, Kriznih intervencija, Gubitaka i tugovanja, Tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, edukacije iz oblasti alkoholizma, suradnica Zdravog grada od 1998. godine
Branka KalčićStručna suradnica savjetovališta u programima za osobe s invaliditetomProf. sociologije, savjetovatelj analitičke škole, edukacije iz Sistemske obiteljske terapije, Kriznih intervencija, Gubitaka i tugovanja, tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti i brojne druge edukacije, stručna suradnica Zdravog grada od 2000. godine
Suzana UzelacStručna suradnica u grupnim programima za djecu i mladeProf. pedagogije, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, Sistemske obiteljske terapije, osnova Gestalt terapije, Nenasilnog rješavanja sukoba, tretmana djece u odnosu na strukturu ličnosti, suradnica Zdravog grada od 1993. godine
Snježana Tičak BalažStručna suradnica u grupnim programima za djecu i mladeProf. pedagogije, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, Sistemske obiteljske terapije, Osnova Gestalt terapije, Nensilnog rješavanja sukoba, tretmana djece u odnosu na strukturu ličnosti, suradnica Zdravog grada od 1994. godine
Ada Komen ČorićStručna suradnica savjetovališta u programu pripreme trudnica za porođajLiječnica, specijalist obiteljske medicine, stručna suradnica Zdravog grada od 1998. godine
Lina ŠtefanićStručna suradnica savjetovališta u programima pripreme trudnica za porođaj, ginekološkog savjetovališta za mlade i savjetovališta za menopauzuLiječnica, specijalist ginekologije, članica europskog udruženje liječnika za menopauzu, stručna suradnica Zdravog grada od 1995. godine
Nives Perhatsuradnica u tečaju pripreme trudnica i budućih tata za porođaj, voditeljica tečaja u rodilištu PulaMedicinska sestra, primalja Opće bolnice (OB) Pula, Odjel rodilište
Prim. mr. sc. Nino BasanićStručni suradnik:- projektnog ureda u segmentu strateškog planiranja za zdravlje,

– savjetovališta u programima za odrasle i starije,

– savjetovališta za poremećaje hranjenja,

– Centra za ovisnike o drogama

Liječnik, specijalist opće medicine, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikata, edukacije iz Kriznih intervencija, Gubitaka i tugovanja, akutnog tretmana ovisnika, edukacije iz oblasti pravilne prehrane i poremećaja hranjenja, idejni začetnik i promotor projekta Zdravi grad Svjetske zdravstvene organizacije za Poreč od 1986. godine, prvi koordinator projekta Zdravi grad Poreč
Ante IvančićVoditelj Centra za vanbolničko liječenje ovisnostiLiječnik opće prakse, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikata, dugogodišnje iskustvo u radu sa ovisnicima o drogama i njihovim obiteljima, brojne edukacije iz oblasti liječenja i prevencije ovisnosti o drogama, član gradskih i županijskih timova za liječenje i prevenciju ovisnosti, iskustvo u provođenju terapije opijatskim agonistima, suradnik Zdravog grada od 1993. godine
Darinka JurcanStručna suradnica u timu Centra za vanbolničko liječenje ovisnosti o drogamaViša medicinska sestra, desetgodišnje iskustvo u radu sa ovisnicima, iskustvo u epidemiološkom praćenju, vođenju evidencije i ažuriranju lokalnih, županijskih i državnih obrazaca za praćenje ovisnika o drogama.
Goran VrusStručni suradnik u programima za rad s djecom te u programu redukcije tjelesne težineProf. kineziologije, voditelj fizičkog dijela programa  „Debljina – bolest ili izbor!“ pri Zdravom gradu, suradnik Zdravog grada od 2016. godine
Vedran VrusStručni suradnik u programima za rad s djecom te u programima promocije zdravih životnih izbora i navikaKineziolog, suradnik i voditelj tjelesnih aktivnosti u programu promocije zdravih životnih izbora i navika, Obiteljska biciklijada, „Hoditi i zdravi biti“ , suradnik Zdravog grad od 2010. godine
Zoran JendrašićStručni suradnik u zdravstveno rekreativnim i edukativnim programima za građaneProf. kineziolgije, u stručnim timovima grada i sportskih klubova u ulozi edukatora, trenera, stručnog suradnika u segmentu strateškog planiranja iz oblasti sporta

In memoriam

Ime i prezimeFunkcija u programu/projektuRelevantna iskustva
dr. Ivan JovanovićStručni suradnik-voditelj Terapijske zajednice za vanbolničko liječenje ovisnika o alkoholuLiječnik, specijalist opće medicine s poslijediplomskim studijem iz alkoholizma i socijalne psihijatrije, brojne edukacije iz oblasti alkoholizma po modelu Hudolinove škole van bolničkog liječenja, 40 godina iskustva u van bolničkom liječenju ovisnika o alkoholu i njihovih obitelji, suradnik Zdravog grada od 1996. do 2016. godine