U sve programe, koji se kroz projekt “Zdravi grad” realiziraju, uključuju se vanjski stručni suradnici (psiholozi, liječnici, pedagozi, defektolozi, profesori, socijalni pedagozi, sociolozi, kineziolozi…) koji u skladu sa svojim specifičnim edukacijama kroz programe i projekte usmjeravaju svoje vještine i znanja različitim ciljanim skupinama građana.

Ulogu suradničkih organizacija projekta Zdravi grad Poreč imaju i ustanove/udruge/organizacije koje se na različite načine bave unapređenjem zdravlja građana te surađuju na projektima tvoreći socijalnu mrežu podrške u zajednici.

To su prvenstveno porečki vrtići, škole, Istarski domovi zdravlja – Ispostava Poreč, Centar za socijalnu skrb Poreč, Društvo invalida Poreč, Crveni križ Poreč, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZ IŽ), Zavod za hitnu medicinu Istarske županije (ZZHM IŽ), Istarska županija i resorni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatska mreža zdravih  gradova (HMZG), RH zdravi gradovi i zdrave županije; Europska mreža zdravih gradova i drugi.

U programe, aktivnosti i gradske projekte uključuje se i preko 50 mladih volontera – educiranih u programima “Zdravog grada” te građani Poreča koji učestvuju u tematskim grupama i projektu “Zdravi grad” uopće.

Ime i prezime Funkcija u programu/projektu Relevantna iskustva
Gordana Vorkapić Jugovac Stručna suradnica savjetovališta u programima za djecu, mlade i obitelj, projektnog ureda u segmentu strateškog planiranja za zdravlje Dipl. psihologinja, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, postcertifikatna dvogodišnja edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, edukacija iz Kriznih intervencija, Sistemske obiteljske terapije, osnova Gestalt terapije, Tugovanja i gubitka, Tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, Nenasilnog rješavanja sukoba, edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacije u timovima za programe i evaluaciju u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, članica gradskih timova iz oblasti prevencije i evaluacije programa, suradnica Zdravog grada od 1993. godine
Tihana Mikulčić Stručna suradnica projektnog ureda u segmentu strateškog planiranja za zdravlje, suradnica u programima za mlade i obitelj Socijalna pedagoginja, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikata, poslijediplomski tečaj do certifikata „Odgovorna uprava i rukovođenje zdravljem – rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi“, pripremna izobrazba iz grupne analize, edukacija iz Kriznih intervencija, edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacije u timovima za epidemiologiju, programe i evaluaciju u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, članica gradskih i županijskih timova za zdravlje, obitelj, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, suradnica Zdravog grada od 1995. godine.
Antonija Mijatović Stručna suradnica savjetovališta u programima za rad s djecom, mladima i obiteljima u programu redukcije tjelesne težine Dipl. psihologinja, formalna edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. i 2. stupanj do certifikata, višegodišnje iskustvo u radu s djecom, mladima i roditeljima iz uloge školske psihologinje – stručne suradnice, suradnica Zdravog grada od 2010. godine
Mirjana Smodek Stručna suradnica:- savjetovališta u programima za djecu, mlade i obitelj te osobe s invaliditetom

– terapijske zajednice za liječenje ovisnika o alkoholu

Dipl. defektologinja, psihoterapeutkinja analitičke škole/grupni terapeut i edukant za grupnog analitičara Instituta za grupnu analizu Rijeka/Zagreb, edukacije iz oblasti dječje psihopatologije, Sistemske obiteljske terapije, Kriznih intervencija, Gubitaka i tugovanja, Tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, edukacije iz oblasti alkoholizma, suradnica Zdravog grada od 1998. godine
Suzana Uzelac Stručna suradnica u grupnim programima za djecu i mlade Prof. pedagogije, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, Sistemske obiteljske terapije, osnova Gestalt terapije, Nenasilnog rješavanja sukoba, tretmana djece u odnosu na strukturu ličnosti, suradnica Zdravog grada od 1993. godine
Snježana Tičak Balaž Stručna suradnica u grupnim programima za djecu i mlade Prof. pedagogije, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije, Sistemske obiteljske terapije, Osnova Gestalt terapije, Nensilnog rješavanja sukoba, tretmana djece u odnosu na strukturu ličnosti, suradnica Zdravog grada od 1994. godine
Ada Komen Čorić Stručna suradnica savjetovališta u programu pripreme trudnica za porođaj Liječnica, specijalist obiteljske medicine, stručna suradnica Zdravog grada od 1998. godine
Lina Štefanić Stručna suradnica savjetovališta u programima pripreme trudnica za porođaj, ginekološkog savjetovališta za mlade i savjetovališta za menopauzu Liječnica, specijalist ginekologije, članica europskog udruženje liječnika za menopauzu, stručna suradnica Zdravog grada od 1995. godine
Jelena Zorić suradnica u tečaju pripreme trudnica i budućih tata za porođaj, voditeljica tečaja u rodilištu Pula Medicinska sestra, primalja Opće bolnice (OB) Pula, Odjel rodilište
Ante Ivančić Voditelj Centra za vanbolničko liječenje ovisnosti Liječnik opće prakse, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije do certifikata, dugogodišnje iskustvo u radu sa ovisnicima o drogama i njihovim obiteljima, brojne edukacije iz oblasti liječenja i prevencije ovisnosti o drogama, član gradskih i županijskih timova za liječenje i prevenciju ovisnosti, iskustvo u provođenju terapije opijatskim agonistima, suradnik Zdravog grada od 1993. godine
Darinka Jurcan Stručna suradnica u timu Centra za vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Viša medicinska sestra, desetgodišnje iskustvo u radu sa ovisnicima, iskustvo u epidemiološkom praćenju, vođenju evidencije i ažuriranju lokalnih, županijskih i državnih obrazaca za praćenje ovisnika o drogama.
Mr. sc. Jadranko Vrus Stručni suradnik u programima kretanje i zdravlje Prof. kineziologije, voditelj fizičkog dijela programa vezanog uz zdravu redukciju tjelesne težine pri Zdravom gradu, suradnik i savjetnik u programima koji uključuju kretanje za zdravlje, stalni suradnik Zdravog grada od 2018. godine
Vedran Vrus Stručni suradnik u programima za rad s djecom te u programima promocije zdravih životnih izbora i navika Kineziolog, suradnik i voditelj tjelesnih aktivnosti u programu promocije zdravih životnih izbora i navika, Obiteljska biciklijada, „Hoditi i zdravi biti“ , suradnik Zdravog grad od 2010. godine
Zoran Jendrašić Stručni suradnik u zdravstveno rekreativnim i edukativnim programima za građane Prof. kineziolgije, suradnik i savjetnik u programima koji uključuju kretanje za zdravlje, edukativnim programima za građane te u segmentu strateškog planiranja iz oblasti sporta i rekreacije

In memoriam

Ime i prezime Funkcija u programu/projektu Relevantna iskustva
Prim. mr. sc. Nino Basanić Donositelj ideje zdravih gradova SZO u naš grad krajem 80.-tih godina 20.st., prvi koordinator projekta Zdravi grad Poreč.

Dugogodišnji stalni suradnik na projektu Zdravi grad Poreč u segmentu stvaranja vizija razvoja Poreča kao grada zdravlja i strateškog planiranja za zdravlje.

Operativno uključen u programe Zdravog grada u dijelu savjetovališnog rada s odraslima i starijima, u programe poremećaje hranjenja, te u Centru za ovisnike o drogama.

Liječnik, primarius, magistar znanosti, specijalist opće medicine, sportski liječnik, formalna edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije s certifikatom, edukacije iz grupnog rada, Kriznih intervencija, Gubitaka i tugovanja, akutnog tretmana ovisnika, edukacije iz oblasti pravilne prehrane i poremećaja hranjenja i drugih područja savjetovanja i psihološkog osnaživanja pojedinaca i obitelji.

Idejni začetnik i cjeloživotni promotor projekta Zdravi grad Svjetske zdravstvene organizacije za Poreč.

Aktivni suradnik Zdravog grada Poreč od 1986. do 2020. godine.

dr. Ivan Jovanović Stručni suradnik-voditelj Terapijske zajednice za vanbolničko liječenje ovisnika o alkoholu Liječnik, specijalist opće medicine s poslijediplomskim studijem iz alkoholizma i socijalne psihijatrije, brojne edukacije iz oblasti alkoholizma po modelu Hudolinove škole van bolničkog liječenja, 40 godina iskustva u van bolničkom liječenju ovisnika o alkoholu i njihovih obitelji, suradnik Zdravog grada od 1996. do 2016. godine