Edukacije suradnika porečkog savjetovališta u periodu 1993.-2014.

Edukaciju su prolazili stručnjaci iz Savjetovališta Zdravog grada, stručni suradnici porečkih vrtića i škola, zaposlenici CZSS Poreč, stručnjaci iz Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti i drugi porečki profesionalci koji realiziraju preventivne, zaštitne programe u zajednici).

Uvod

Savjetovališni rad izuzetno je odgovoran i zahtjevan u pogledu znanja i vještina koje savjetovatelji trebaju posjedovati da bi ih primijenili u savjetodavnom radu. Svi savjetovatelji u porečkom savjetovalištu „Zdravi grad“ Poreč su osobe koje su osim bazične edukacije (psiholog, edukacijski rehabilitator, liječnik, sociolog, socijalni pedagog…) završili bar jednu edukaciju iz oblasti savjetovanja i/ili psihoterapije do certifikata u trajanju od 2-5 godina.

1. Formalna edukacija iz Realitetne terapije i Teorije kontrole

Tijekom 93. i 94. godine Grad Poreč je podržao formalnu dvogodišnju edukaciju iz Teorije kontrole i realitetne terapije za 12 porečkih profesionalaca (psiholozi, liječnici, pedagozi) koji su se okupili oko projekta „Zdravi grad“ i osnovali gradsko psihološko Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj. Formalna edukacija do certifikata realizirana je u cilju pripremanja kadrova za vođenje savjetovališnog rada u Poreču.

Edukacija je podržana sa idejom da se stvori lokalna snaga koja može skrbiti o psiho-socijalno-zdravstvenim potrebama građana u lokalnoj zajednici i realizira usluge koje se ne pružaju u postojećim institucijama društva (zdravstvo, socijala, prosvjeta..), a građani ih prepoznaju kao svoju potrebu.

Nove generacije stručnjaka Poreča uključivale su se u ovu formalnu edukaciju i od 2000.-te godine nadalje.


Vrijeme održavanja 1993. – 1996. godine, 2000. godina i nadalje

Trajanje prva godina – BIW i praktikumi okončani 01.10.1994.; druga godina – AIW i praktikumi okončani 02.07.1995.; CERTIFICATE 7.07.1996.

Voditelji prof. Josipa Bašić, prof. Antonija Žižak, prof. Anton Štemberger, prof. Milivoj Vrabec, prof. Leon i Bosiljka Lojk, Jasna Sloković, Davor Apostolovski, Irena Krajcar Kokalj i drugi

1a. Grupne supervizije

Tijekom djelovanja psihološkog Savjetovališta Zdravog grada Poreč u periodu od 1995. nadalje održavane su 1-3 grupne supervizije godišnje, u malim grupama, sa vanjskim supervizorima koji su supervizirali slučajeve porečkog lokalnog tima iz savjetovališne prakse te povremene supervizije u srednje velikim grupama za tim savjetovališta i porečke stručnjake iz predškolske/školske prakse. Individualne i grupne supervizije su osnovni standard savjetovališnog i psihoterapijskog rada jer imaju za cilj vanjsku procjenu rada od strane educiranih supervizora i zajedničko utvrđivanje smjernica za daljnji rad s klijentima. Supervizija savjetovališne prakse rada s klijentima je najbolja prilika za učenje i provjeru primjene teorijskih znanja u praktičnom savjetodavnom/psihoterapijskom radu jer daje mogućnost da se u timu stručnjaka za klijente utvrdi put najbolje prakse i efikasnosti.
Stručni tim porečkog savjetovališta redovito održava unutrašnje sustručnjačke supervizije, najmanje 1× mjesečno, a po potrebi i češće.

Vanjski supervizori (najistaknutiji vanjski supervizori kroz godine) bili su: Psiholog – psihoterapeut, supervizor, pok. Leon Lojk; Socijalna radnica – psihoterapeutkinja, supervizorica Bosiljka Lojk; psihologinja-psihoterapeutkinja, supervizorica Jasenka Pregrad.

2. Osnove Gestalt psihoterapije

Tijekom 2002. godine grad je financijski podržao edukaciju 15 terapeuta (iz savjetovališta, CZSS, stručnih suradnika škola) iz područja Osnova Gestalt psihoterapije. Ova psihoterapijska škola spada u humanističke terapijske škole i jedna je od najraširenijih psihoterapija.

Namijenjena je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje osobne i profesionalne kompetentnosti kroz osobno iskustvo i rad.


Vrijeme održavanja 2002./2003. godine

Trajanje Program je realiziran u 2 vikend seminara po 12 sati rada, ukupno 24 sata edukativnog rada u radionicama.

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

3. Sistemska obiteljska terapija i supervizija

Namijenjena je profesionalcima koji rade u obiteljskom psihoterapijskom pristupu radi usvajanja dodatnih znanja i vještina za rad s obitelji . Kako je rad s obiteljima u porečkom Savjetovalištu veoma zastupljen tako se ova edukacija pokazala potrebom članova tima. Edukaciju je pohađalo 15 terapeuta (psiholozi, pedagozi, defektolozi).

Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalt psihoterapije (jedne od najraširenijih humanističkih terapijskih škola u Europi) u edukativnim Gestalt grupama terapeuti uče iskustveno, radom na sebi i supervizijom slučajeva rada s obiteljima iz prakse u zatvorenoj grupi do 15 članova.


Vrijeme održavanja 2003./2004. godine

Trajanje Radionice su održane u 3 intenzivna vikend programa u ukupnom trajanju od 36 sati.

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

4. Krizne intervencije

Namijenjena je profesionalcima koji rade u obiteljskom psihoterapijskom pristupu radi usvajanja dodatnih znanja i vještina za rad s obitelji . Kako je rad s obiteljima u porečkom Savjetovalištu veoma zastupljen tako se ova edukacija pokazala potrebom članova tima. Edukaciju je pohađalo 15 terapeuta (psiholozi, pedagozi, defektolozi).

Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalt psihoterapije (jedne od najraširenijih humanističkih terapijskih škola u Europi) u edukativnim Gestalt grupama terapeuti uče iskustveno, radom na sebi i supervizijom slučajeva rada s obiteljima iz prakse u zatvorenoj grupi do 15 članova.


Vrijeme održavanja 2003. godina

Trajanje četverodnevni program

Voditeljica prof. Lidija Arambašić, psiholog

5. Gubitci i tugovanje

Porečki stručnjaci se u savjetovališnom radu često susreću sa klijentima koji su doživjeli gubitak te prolaze proces žalovanja. U intenzivnom dvodnevnom seminaru terapeuti su učili o procesu tugovanja i prorađivanju gubitka, odnosu prema smrti i ulozi pomagača u kontaktu sa tugujućim, integriranju gubitka, odnosima u tugujućoj obitelji, te gubitcima i tugovanju kod djece. Edukaciju je prošlo 15 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 2004. godina, 2. i 3. rujna

Trajanje vikend program – 16 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

6. Obiteljske konstelacije

Program edukacije je namijenjen terapeutima različitih usmjerenja koji žele pomagati klijentima u rješavanju sistemskih zapletaja uzrokovanih grupnom dinamikom ljudskih zajednica (npr. često se radi o zapletajima u temeljnim ljudskim zajednicama – obiteljima).

Mnogi osobni problemi partnerstva, roditeljstva, braka, bolesti, nesreća, depresija, samoubojstva, posljedicom su nesvjesnih odluka i zapletaja u obitelji.

Obiteljske konstelacije kao način rada sa grupama i obiteljskim sustavima pomažu da se skrivena dinamika ljudskih sustava dovede do svijesti, otvori i sagleda, njome se traži i otvara prostore za rješenja koja donose dobro za sve osobe koje su uključene u zapletaj koji uzrokuje teškoću u ponašanju i funkcioniranju obiteljskog sistema.

Edukaciju je prošlo 13 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 2004. godina, 6. i 7. studenog

Trajanje vikend radionica – 12 sati

Voditeljica Vedran Kraljeta

7. Tretman nasilnog ponašanja u školi i obitelji

Kako je nasilje sve učestalija tema, tako se i porečki profesionalci susreću u svom radu sa klijentima koji su žrtve nasilja ili zlostavljači. Stoga su prošli edukaciju o tretmanu nasilnog ponašanja u školi i obitelji koja je uključivala definiranje nasilja, razlikovanje nasilja i agresije,

razlikovanje osobina ličnosti žrtve i zlostavljača te učenje o osnovama tretmana kojim treba obuhvatiti žrtve nasilja i nasilnike.

Edukaciju je prošlo 13 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 2004. godina

Trajanje vikend radionica – 12 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

8. Tretman anksioznosti

Anksioznost je sve češći simptom kod klijenata koji traže savjetovališnu pomoć, a može se uočiti i kod djece i mladih u školama. Stoga je ova edukacija bila usmjerena na uočavanje pojave simptoma anksioznosti (u odnosu na spol, dob te ostale simptome), tretmane usmjerene na simptom kao i tretmane usmjerene na strukturu ličnosti sa posebnim osvrtom na uočavanje simptoma kod djece i

mladih, razvojni put anksioznosti te tretmane anksioznosti kod djece. Sastavni dio edukativnog programa bila je i supervizija usmjerena radu sa klijentima savjetovališta “Zdravi grad” Poreč.

Edukaciju je prošlo 13 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 2005. godina, 19. i 20. listopada

Trajanje vikend radionica – 14 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

9. Tretman depresivnosti

Depresivni klijenti pa i djeca često su zastupljeni u savjetovališnom radu. Simptome depresivnosti može se uočiti i kod djece školske dobi. Porečki profesionalci su prošli edukaciju koja je obuhvaćala slijedeće sadržaje: pojavu simptoma depresivnosti u praksi, obiteljske

okolnosti za razvoj depresije, razvoj depresivnosti kao stila i depresija kao struktura ličnosti, tretman depresivnosti te superviziju rada sa klijentima savjetovališta Zdravog grada.

Edukaciju je prošlo 12 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 2005. godina, 19. i 20. listopada

Trajanje vikend radionica – 14 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

10. Postcertifikatni program / Praktikum I. i II. iz Teorije izbora i Realitetne terapije

Program je namijenjen stručnjacima koji su zaključili formalnu edukaciju iz Teorije izbora i realitetne terapije te žele nastaviti usavršavanje na ovom području. Prvi postcertifikatni program do stjecanja europske psihoterapijske diplome ili postcertifikatnu edukaciju bez završnog rada za stjecanje EU diplome, kojeg dolje opisujemo, dio porečkih stručnjaka je pohađao od 2005. do 2008. godine.
U isti program su se mlađi porečki stručnjaci uključili ponovno od 2014. godine na dalje.


[dropcap style=”one” color=”green” text=”I.”]Postcertifikatna studijska godina usmjerena je sadržajima savjetovanja pojedinca. Svaki praktikum je posvećen određenoj temi obzirom na vrstu teškoće s kojom pojedinci dolaze na savjetovanje i koje predstavljaju kao teškoće u partnerskim odnosima, odgojne teškoće, psihičke teškoće, psihosomatske teškoće, ovisnosti i sl.
Praktikumi obuhvaćaju teoretski dio, praktični dio i rad na sebi u približno jednakim omjerima. U skladu s temom učesnici za praktikum pripremaju gradivo po vlastitom izboru (prezentaciju iz prakse, predavanje, zapis, ulogu i sl.)


Vrijeme održavanja I. godina 7.11. 2005. do 13.06.2006. god.

Trajanje 4 dvodnevna susreta – 80 sati

Voditelji Bosiljka i Leon Lojk, senior instruktori WGI


[dropcap style=”one” color=”green” text=”II.”]Postcertifikatna studijska godina namijenjena je grupnom radu i savjetovanju grupa primjenom TI.


Vrijeme održavanja II. godina od 6.11. 2006. do 12.06 2007. god.

Trajanje 4 dvodnevna susreta – 80 sati

Voditelji Bosiljka i Leon Lojk, senior instruktori WGI

[dropcap style=”one” color=”green” text=”III.”]Jednogodišnja supervizija i završni rad za stjecanje psihoterapijske diplome Europskog udruženja psihoterapeuta


Vrijeme održavanja III. godina rujan 2007. – studeni 2008.

Trajanje 120 sati

Voditelji Bosiljka i Leon Lojk, senior instruktori WGI

11. Postcertifikatni praktikum III. - supervizija prakse

Postcertifikatna studijska godina III. namijenjena je superviziji aktualne prakse polaznika te produbljivanju znanja i vještina primjene teorije izbora u praksi savjetovanja i vođenja. Namijenjena je profesionalcima koji su zaključili dvogodišnji Postcertifikatni program te nastavljaju s edukacijom uz superviziju praktičnog rada.

Sadrži 4 dvodnevna susreta – postcertifikatna praktikuma u ukupnom trajanju od 80 školskih sati.


Vrijeme održavanja 2007./2008. god., od 19.11.07. do 10.06.08.

Trajanje 4 dvodnevna susreta – 80 sati

Voditeljica Bosiljka i Leon Lojk, senior instruktori WGI

12. Tretman narcističke strukture ličnosti

Savjetovatelji „Zdravog grada“ polazili su edukaciju na temu upoznavanje osobina Narcističke strukture ličnosti i načina savjetovanja narcističke strukture ličnosti jer se navedeni profil klijenata javlja u savjetovalište te traži podršku u različitim životnim situacijama.

Porečki profesionalci su prošli edukaciju koja je obuhvaćala slijedeće sadržaje: narcistička struktura ličnosti u praksi, obiteljske okolnosti za razvoj narcističke strukture, savjetovanje osoba s narcističkom strukturom ličnosti.

Edukaciju je prošlo 12 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 25., 26. i 27. 01. 2007. god.

Trajanje trodnevni program – 19 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

13. Grupna supervizija - 2 dvodnevna susreta

Savjetovatelji i stručni suradnici „Zdravog grada“ realiziraju povremene grupne supervizije slučajeva iz savjetovališne prakse kao praktičnu provjeru prethodno odslušanih edukacija. Supervizija uključuje osobni prikaz slučaja iz savjetovališne prakse,

osvrt supervizora, sugestije i pomoć savjetovatelju u daljnjem stručnom radu, rad na sebi.

Dvjema grupnim supervizijama je prisustvovalo 8 stručnjaka.


Vrijeme održavanja 16. i 17. 11. 2006. god.; 30. i 31.03. 2007. god.

Trajanje 2 dvodnevna susreta – ukupno 28 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

14. Tretman histrionske i shizoidne strukture ličnosti u savjetovališnom radu

Savjetovatelji i stručni suradnici „Zdravog grada“ polazili su edukaciju na temu upoznavanje osobina Histrionske i shizoidne strukture ličnosti te načina savjetovanja osoba navedenih struktura ličnosti.

Porečki profesionalci su prošli edukaciju koja je obuhvaćala slijedeće sadržaje: karakteristike histrionskog stila ličnosti, prepoznavanje histrionskih karakteristika kod

klijenta, način savjetovanja i moguće teškoće u savjetovanju histrionske strukture ličnosti, karakteristike shizoidnog stila ličnosti, savjetovanje osoba shizoidnog stila ličnosti i teškoće u savjetovanju istih.

Edukaciju je prošlo 9 stručnjaka Zdravog grada.


Vrijeme održavanja 28. i 29. 02. 2008. god.

Trajanje dvodnevna edukacija – 14 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

15. Kada raditi savjetovanje: individualno, u paru, obiteljski

Savjetovatelji i stručni suradnici „Zdravog grada“ polazili su edukaciju na temu Kada raditi savjetovanje: individualno, u paru, obiteljski? što je u savjetovalištu česta dilema, a utječe na trajanje i ishode savjetovanja.

Edukacija je organizirana u cilju osposobljavanja stručnjaka koji rade s obiteljima.

Edukaciju je prošlo 9 stručnjaka Zdravog grada.


Vrijeme održavanja 27. 02. 2008. god.

Trajanje jednodnevna edukacija – 7 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

16. Tretman borderline, paranoidnog i opsesivno-kompulzivnog stila ličnosti u savjetovališnom radu

U organizaciji „Zdravog grada“ Poreč održana je stručna edukacija – Prepoznavanje i tretman borderline paranoidnog i opsesivno-kompulzivnog stila ličnosti u savjetovališnom radu.

Edukaciju su pohađali profesionalci Grada Poreča koji učestvuju u programima za zdravlje u zajednici u vidu zaposlenika i suradnika u programima Zdravog grada , koji svojim djelovanjem formiraju snažnu socijalnu mreže podrške u zajednici.

U okviru edukacije obrađeni su sadržaji kako slijedi: karakteristike borderline, paranoidnog i opsesivno kompulzivnog stila ličnosti, prepoznavanje karakteristika pojedinog stila ličnosti, određivanje tretmana za borderline, paranaoidne ili opsesivno kompulzivne karakteristike ličnosti kod klijenata te moguće teškoće u tretmanu navedenih karakteristika ličnosti klijenata.

Edukacija je realizirana za 14 porečkih profesionalaca.


Vrijeme održavanja 12. – 14. 03. 2009. god.

Trajanje trodnevna edukacija u ukupnom trajanju od 21 sata

Voditeljica Jasenka Pregrad, psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica

17. Grupna supervizija - dvodnevni program

Savjetovatelji i suradnici „Zdravog grada“ polazili su dvodnevnu superviziju slučajeva u školskoj i savjetovališnoj praksi. Supervizija je uključila podršku terapeutima koji u psihološkoj praksi ili u svojim ustanovama (vrtići, škole, Centar za socijalnu skrb) realiziraju psihoterapiju i savjetovanja klijenata različitih dobnih skupina.

Sastavni dio svake, pa i ove supervizije je osobni prikaz slučaja iz savjetovališne prakse, osvrt supervizora/ice, sugestije i pomoć savjetovatelju u daljnjem stručnom radu, rad na sebi.

Grupna supervizija je održana za 15 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 21. i 22. 10. 2009. god.

Trajanje dvodnevna grupna supervizija u trajanju od 14 sati

Voditeljica Jasenka Pregrad, psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica

18. Stečene prvo diplome Europske asocijacije za realitetnu terapiju - EART

Tijekom dvodnevnog stručnog sastanka 17. i 18. 10. 2009. u Kranju je obilježeno otvaranje Instituta za integralnu psihoterapeutsku edukaciju akreditiranog od Europske asociacije za realitetnu terapiju (EART). Tom prigodom stručnjacima iz Hrvatske i drugih zemalja Europe svečano su uručene prve diplome Europske asocijacije za realitetnu terapiju čime su zvanično stekli status Psihoterapeuta realitetne terapije. Među spomenutim stručnjacima, koji su započeli edukaciju u okviru Hrvatskog udruženja realitetnih terapeuta (HURT-a) čak je 12 osoba iz Istarske županije, sve redom stručnjaci koji u periodu od 15 do 20 godina izučavaju, usvajaju te u svom radu sa ljudima primjenjuju teoriju izbora i realitetnu terapiju u cilju povećanja ukupne kvalitete života vlastitih klijenata. Događaj u Kranju je zanimljiv jer govori o kapacitetu ljudskih stručnih resursa u Istri koji udovoljavaju kriterijima europskih udruženja u okviru pomagačkih struka – u ovom slučaju iz oblasti psihoterapije.

Diplome je uručila predsjednica Komisije za imenovanja EART i dugogodišnja instruktorica Instituta Williama Glassera iz L.A. – Dubravka Stijačić

Europska asocijacija za realitetnu terapiju (EART) članica je Europske asociacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) – najproširenije asociacije psihoterapeuta različitih psihoterapijskih škola u Europi.

Sa područja Istarske županije i Rijeke psihoterapijska diploma je uručena slijedećim stručnjacima:

IZ PULE – Davor Apostolovski, Irena Kokalj Krajcar, Denise Vivoda Scrobe, Ines Puhar;
IZ LABINA – Irena Crvak, Mirjana Dobrić, Štefanija Prosenjak Žumber;
IZ POREČA – Nataša Basanić Čuš, Tea Morelato;
IZ ROVINJA – Doris Grbac, Ines Poropat;
IZ PAZINA – Jasna Sloković;
IZ RIJEKE – Gordana Stolfa.


Vrijeme trajanja višegodišnja edukacija (minimalno 5 godina u programu edukacije za svakog polaznika sa ukupno više stotina sati edukacije i jednako toliko prakse rada s klijentima, koja uključuje i završne certifikatne radnje)

Voditelji edukacije porečkih polaznika Leon i Bosiljka Lojk, instruktori i učitelji William Glasser instituta

19. Prepoznavanje i tretman borderline, paranoidnog i opsesivno-kompulzivnog stila ličnosti u savjetovališnom radu

Savjetovatelji i stručni suradnici Zdravog grada polazili su edukaciju na gore imenovanu temu. Edukacija je obuhvatila slijedeće sadržaje: karakteristike borderline, paranoidnog i opsesivno-kompulzivnog stila ličnosti, prepoznavanje karakteristika svakog pojedinog stila ličnosti i tretman prema stilu ličnosti te karakteristične teškoće u tretmanu.

Edukaciju je prošlo 10 stručnjaka, članova tima Zdravog grada Poreč.


Vrijeme održavanja 12.,13. i 14. 03 . 2009. god.

Vrijeme trajanja trodnevna edukacija – 24 sata

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja

20. NLP Business Practitioner program (neurolingvističko programiranje)

NLP trening pohađala je jedna psihologinja Zdravog grada. Edukacija omogućuje praktična znanja iz oblasti neurolingvističkog programiranja stjecanje certifikata praktičara neurolingvističkog programiranja (NLP practitioner).


Vrijeme održavanja 20. 11. 2009. do 20. 11. 2010.

Vrijeme trajanja 125 sati

Voditeljica Elvira Dobrić Fajl, psiholog i majstor praktičar NLP-a te certificirana internacionalna NLP- trenerica

21. Kompetencija u odnosima - novi izazovi za stručnjake

Edukacija iz sfere obiteljskih odnosa i odgoja moderne djece s naglaskom na nove izazove za stručnjake koji se bave savjetovanjem roditelja/obitelji.

Seminar je pohađalo 10 porečkih stručnjaka te tim savjetovališta Zdravog grada.


Vrijeme održavanja 27. 10. 2010.

Vrijeme trajanja 4 sata (tribina i radionica)

Voditeljica Jesper Juul, psiholog, obiteljski terapeut iz Danske

22. Nepovjerenje i otpori u radu s klijentima i grupna supervizija

Porečki timovi pohađali su edukaciju na temu otpora u radu sa klijentima. Otpori su sastavni dio savjetodavnog i psihoterapijskog rada te otežavaju savjetodavni proces. Stoga je značajan segment edukacije savjetovatelja/ psihoterapeuta upravo onaj vezan uz prepoznavanje i profesionalno nošenje s otporima u terapiji.

Nakon edukacija održana je i GRUPNA SUPERVIZIJA u srednje velikoj grupi na kojoj su iz praktičnog rada sa klijentima analizirani otpori i načini njihova prevladavanja.

Seminar je pohađalo 12 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 11. i 12. 03. 2010.

Vrijeme trajanja dvodnevna edukacija sa supervizijom – 14 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja, supervizorica

23. Odrednice psihološkog savjetovanja uz očuvanje integriteta savjetovatelja i klijenta

Savjetovanje se često doživljava kao izravno dijeljenje savjeta, a ono to u stručnoj praksi psihološkog savjetovanja svakako nije. Izravno dijeljenje savjeta je neučinkovito i kontraproduktivno zato što oduzima drugome pravo na osobni integritet, osim toga ako netko drugi izravno „daje savjet“ klijent je oslobođen odgovornosti, stavlja se u pasivni položaj i slijedi upute. Koristeći vještine aktivnog slušanja, aktivnih ja poruka, metoda i tehnika savjetovanja/psihoterapije te preuzimajući odgovornost za odnos s klijentom psiholozi usvajaju način vođenja razgovora uz očuvanje osobnog integriteta, te integriteta klijenta. Polaznici su stjecali znanja i jasan uvid u to što jest psihološko savjetovanje, razliku između dijeljenja savjeta, savjetovanja i psihoterapije, ciljeve, ishode i preduvjete za savjetovanje, te u faze savjetovanja.

Edukacija za psihologe Istre (50 osoba) održana je u Zdravom gradu.


Vrijeme održavanja 24.02. 2011.

Vrijeme trajanja jednodnevna edukacija – 6 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja, supervizorica

24. Grupna supervizija slučajeva u školskoj i savjetovališnoj praksi u Poreču

Stručnjaci savjetovališta Zdravog grada, porečkih vrtića i škola prolazili su grupnu superviziju slučajeva iz prakse u srednje velikoj grupi (13 stručnjaka).


Vrijeme održavanja 6. i 7. 12. 2011.

Vrijeme trajanja dvodnevna supervizija – 14 sati

Voditeljica prof. Jasenka Pregrad, psihoterapeutkinja, supervizorica

25. Muzikoterapija – primjena u školi i savjetovališnoj praksi

Predavanje je održano s ciljem upoznavanja stručnih suradnika škola, CZSS Poreč i Zdravog grada Poreč s osnovama teorije i praktične primjene muzikoterapije u školskoj i savjetovališnoj praksi.

Osim predavanja na stručnom skupu je održana demonstracija primjene muziko terapije različitim pomagalima (štap kiše, zvončići, audio player…) i metodama (pjevanje, govorne vježbe) te provoditi jednostavne glasovne vježbe koje sudionici predavanja mogu primjenjivati u svom svakodnevnom radu s klijentima/učenicima.

Edukaciju pohađalo 12 polaznika.


Vrijeme održavanja 18. 12. 2011.

Vrijeme trajanja izlaganje i radionica – 4 sata

Voditeljica Vilma Bednar, psihologinja

26. Savjetovanje djece i adolescenata

Sudionicima su prikazane novije spoznaje u savjetovanju djece i adolescenata, potrebne vještine za uspješno savjetovanje djece i mladih. Govorilo se o važnosti uspostavljanja odnosa savjetovatelj – dijete/adolescent. Predstavljeno je korištenje pomagala, tehnika i strategija u savjetovanju djece i mladih.

Edukaciju je pohađalo 10 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 22. 02. 2013.

Vrijeme trajanja izlaganje i radionica – 6 sati

Voditeljica Alenka Krivičić Jedrejčić, dipl. psiholog – profesor, diplomantica na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kliničke psihologije

27. Patološko i maloljetničko kockanje

Tijekom rada sudionicima su prikazane spoznaje o patološkom kockanju te maloljetničkom kockanju ali i iskustva u terapijskom radu s kockarima

  • Sudionici su osvijestili razinu vlastitih znanja o patološkom i maloljetničkom kockanju te vještine i znanja potrebne za uspješan rad s kockarima.
  • Osvijestili važnost uspostavljanja odnosa s kockarom i čitavom obitelji za uspješnost provođenja tretmana.
  • Stekli osnovne informacije o potrebnim znanjima i vještinama za rad s kockarima.

Edukaciju je pohađalo 8 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 15. 03. 2013.

Vrijeme trajanja izlaganje i radionica – 4 sata

Voditeljica Pino Tuftan, psiholog, ZZJZ Primorsko goranske županije

28. Uvod u razvojnu psihopatologiju

Tijekom seminara stručnjacima tima savjetovališta Zdravog grada te vrtića i škola prikazane su spoznaje iz oblasti razvojne psihopatologije djece, klasifikacije poremećaja s posebnim naglaskom na anksioznost kod djece i adolescenata te tretman istog.

Edukaciju je pohađalo 11 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 28. 11. 2013.

Vrijeme trajanja izlaganje i radionica – 6 sati

Voditeljica Alenka Krivičić Jedrejčić, dipl. psiholog – profesor, diplomantica na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kliničke psihologije

29. Art terapija

Polaznici su u 4 radionice slušali o osnovama Art terapije i upoznavali elemente i tehnike Art terapije – crtež, glinu, pokret u radu s klijentima, posebice djecom. Art terapija koristi posebne kanale za izražavanje te daje mogućnost da se dopre do klijenata i omogući modifikacija ponašanja kod klijenata koji se teže verbalno izražavaju. Sudionici su prolazili vježbe svjesnosti, kontakta sa sobom (emocijama, mislima, tijelom…) i prirodom kroz specifične tehnike, pokret i kreativni izraz.

Edukaciju je pohađalo 13 porečkih stručnjaka.


Vrijeme održavanja 4 radionice po 4 h u periodu od ožujka do svibnja 2014.

Vrijeme trajanja izlaganje i radionice – ukupno 16 sati

Voditeljica Ana Božac, psihologinja, Gestalt terapeut s edukacijom iz Art terapije