Projekt Zdravi grad SZO u Poreču se realizira u kontinuitetu od ranih 90-ih godina. Ovaj projekt je Poreču omogućio status grada zdravlja odnosno zajednice u kojoj se na najvišoj razini skrbi o unapređenju zdravlja svih stanovnika, socijalnoj sigurnosti, socijalnoj koheziji i zajedništvu, a posebno skrbi o ranjivim skupinama u okruženju. Isto je Poreču omogućilo da neprestano razvija visoke lokalne nad standarde za zdravlje i socijalnu sigurnost, da postane zajednica koju ističe visoka razina spremnosti ulaganja i osnaživanja ljudskog resursa te da se baš po tome najviše razlikuje od većine hrvatskih gradova.

Grad Poreč-Parenzo je od iniciranja lokalnog projekta Zdravi grad odabrao specifičan, vrlo efikasan i poseban put razvoja ovog projekta razvijajući od početka (1993.) vlastitu neprofitnu organizaciju kojoj je Grad osnivač. Organizaciji je od osnivanja osnovno usmjerenje lokalna skrb za dugoročno i kontinuirano unapređenje fizičkog i psihičkog zdravlja, korištenje akademskih javnozdravstvenih spoznaja te implementacija intervencija za zdravlje u život i razvoj zajednice.

Od 1. travnja 2017. godine prvobitna neprofitna organizacija koju je Grad Poreč-Parenzo godinama razvijao, naziva Fond Zdravi grad Poreč, promijenila je slijedom zakonskih propisa RH svoj pravni ustroj. Fond Zdravi grad Poreč tako je postao neprofitna ustanova socijalne skrbi naziva Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo koja rabi i talijanski naziv – Centro per la fornitura di servizi alla comunita Citta sana Poreč-Parenzo. Ustanova nastavlja rad svog pravnog prednika Fonda Zdravi grad Poreč. Osnovna djelatnost ustanove je psihosocijalna podrška i unapređenje mentalnog zdravlja. Jednako tako, ustanova je usmjerena strateškom planiranju za zdravlje u zajednici te unaprjeđenju zdravlja u najširem smislu lokalnim nad standardima prema prioritetima okruženja. Ustanova donosi kratkoročne i dugoročne planove za zdravlje Grada Poreča-Parenzo. Planove i strateška promišljanja za zdravlje djelatnici i širi stručni tim ustanove pretaču u svakodnevni život zajednice promocijom zdravih životnih izbora i navika, iniciranjem i razvojem lokalnih zaštitnih programa koji unapređuju zdravlje, osiguravaju veću kvalitetu života, socijalnu koheziju, povezanost stručnjaka, ključnih ljudi i stanovnika Poreča, Poreštine ali i šire.