Zdravi grad je projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) usmjeren zdravlju. Temelji se na pronalaženju novih putova za zdravlje građana u zajednici pod motom „zdravlje za sve za 21. stoljeće“.

Zdravi grad je projekt koji povezuje ključne ljude zajednice, stručnjake i građane. Provode ga one zajednice koje imaju najveću svijest i spremnost za aktivnu skrb o zdravlju u vlastitom okruženju!

U zdravom gradu njeguje se zdravo okruženje, unapređuje se fizička, psihička i socijalna komponenta zdravlja stanovnika te podiže kvaliteta života svih građana!