Dan zdravih gradova RH

Odgovornost za zdravlje kao najveći izazov! Dana 20, 5. obilježava se nacionalni Dan zdravih gradova u RH. Prije više od 30 godina planetarna ideja zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) krenula je u svijet! Hrvatski stručnjaci odmah su je prepoznali. Uz podršku akademske zajednice u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu…