Kontrola populacije galebova

Projekt humane kontrole populacije galeba klaukavca u zapadnom dijelu Istre se nastavlja

Projekt iniciran u Poreču i na Poreštini Kontrola populacije galeba klaukavca i suzbijanje rizika za zdravlje ljudi, sada već projekt zapadne obale Istre, kontinuirano se nastavlja i u specifičnim uvjetima širenja virusa COVID 19. I baš je novonastala situacija sa širenjem virusa COVID 19 potvrda važnosti ovog, i danas jedinstvenog projekt za RH, koji je…