Kako upravljati emocijama i ponašanjem u krizi?

Još uvijek smo u jeku pandemije i širenja novog virusa COVID 19 što je najveći trenutni izazov zdravstvenih sustava svijeta. Zdravstveni profesionalci širom svijeta zauzimaju različite stavove i postavljaju državne sustave  obrane te pozivaju stanovnike na suradnju. Ovakve situacije koje su nove, u kojima nema brzih rješenja, nema lijekova niti cjepiva protiv novog virusa pokazuju…