Psihologinje Zdravog grada Poreč stekle psihoterapijske diplome

Put stručnih usavršavanja psihologa koji se bave savjetovanjem i/ili psihoterapijom cjeloživotni je put učenja za pružanje pomoći i podrške osobama sa različitim razvojnim, emocionalnim, ponašajnim i/ili drugim životnim teškoćama. Zdravi grad Poreč, kao specijalizirana ustanova za pružanje psihosocijalne podrške, s ponosom ističe jedan od ključnih ciljeva i smjerova vlastitog razvoja, a to je kontinuirano usavršavanje…