Porečki projekt za djecu i mlade – Moj izbor je zdrav život

I ova školska/nastavna godina u porečkim školama započela je porečkim autorskim projektom Moj izbor je zdrav život. Projekt objedinjava cjelogodišnje aktivnosti, programe, projekte, kampanje kojima se u suradnji Zdravog grada Poreč, porečkih vrtića i škola usmjerava djecu i mlade na zdrave životne izbore koji ih štite od rizika za neprihvatljiva ponašanja tijekom odrastanja. Radi se…