Ovisnost o tehnologiji i digitalizacija škola!

Povodom 20. svibnja, Nacionalnog dana zdravih gradova porečki Zdravi grad Poreč je u suradnji sa porečkim stručnim timovima škola organizirao tematsko nastavničko vijeće (NV) za nastavnike triju porečkih škola, srednje škole Mate Balota i Anton Štifanić te Osnovnu školu Bernardo Parentin. NV na temu Ovisnost o tehnologiji, treba li i kako digitalizirati škole?, održao je…