Zbog čega promišljati o zdravlju?

Dana, 20. svibnja obilježava se nacionalni Dan zdravih gradova u svim zdravim gradovima RH, a to je dan kada se nastoji da stručnjaci, političari i sami građani promišljaju o zdravlju, brizi za zdravlje, važnosti zdravlja! Zbog čega promišljati o zdravlju? Svaki čovjek, bez iznimke, reći će da je najveća životna vrijednost – ZDRAVLJE! Baš zdravlje…