U Poreču HODITI I ZDRAVI BITI 2019.

I ove godine Poreč se pridružuje 6. javnozdravstvenoj manifestaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije naziva HODITI I ZDRAVI BITI – LA SALUTE VIENE CAMMINANDO 2019. Manifestacijom se ističe značaj kretanja za zdravlje i zagovara osobna odgovornosti svake osobe za vlastito zdravlje kroz zdrave životne izbore i navike zagovarajući moto – „živjeti zdravo“. U Poreču…