Zdravlje i zdravstvo – izazovi za budućnost

Zdravlje tijekom života sve do starije životne dobi te dostupna, efikasna, pravedna i dobro organizirana zdravstvena zaštita najveći su izazov za budućnost državnih sustava Europe i svijeta pa tako i Republike Hrvatske. O svemu navedenom bilo je riječi na centralnoj proslovi 90. godina Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i 100 godina postojanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta…

Motivacija i škola

Pronalaženje načina za motiviranje svoje djece vrlo je bitno kako bi djeca ulagala trud tijekom svog školovanja. Motivirana djeca će naučiti koristiti snage i sposobnosti koje imaju trenutno kao i one koje će stječi u budućnosti.

Stres i imunitet

Stres je nezaobilazan aspekt života koji nekima predstavlja poticaj, a nekima teret. Stres postaje osobito izražen u ljetno doba sezonskog rada. Povećava se radno vrijeme, radi se dvokratno, počinju jake ljetne vrućine, dolazi do brzih i velikih izmjena turista, a na zaposlenike i poslodavce stavljaju se dodatna opterećenja te se je sa svim time potrebno…

U Poreču Zdravo urbano planiranje za siguran, otporan, održiv i zdravi grad

Novi dokumenti europske unije dodatno uređuju čuvanje životnog prostora za dugoročno održive gradove koji prostornim planovima podržavaju kulturu uređenja prostora, građenje i zdravlje. Zdravi grad Poreč organizirao je 7. godinu za redom dio Motovunske ljetne škole zdravlja stoga ova škola zdravlja poprima karakter istarske škole zdravlja, kazala je na otvaranju stručnog skupa za urbaniste, tehničku…