Zdravlje i zdravstvo – izazovi za budućnost

Zdravlje tijekom života sve do starije životne dobi te dostupna, efikasna, pravedna i dobro organizirana zdravstvena zaštita najveći su izazov za budućnost državnih sustava Europe i svijeta pa tako i Republike Hrvatske. O svemu navedenom bilo je riječi na centralnoj proslovi 90. godina Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i 100 godina postojanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta…