Porečki centar za podršku ranom razvoju djece pred otvaranjem

Roditelji, stručnjaci i predstavnici Grada Poreča okupili su roditelje djece koji će primati usluge u porečkoj ispostavi Centra za rehabilitaciju Veruda iz Pule. Nakon provedenog pilot projekta i pružanja usluga za 16-oro djece sa područja Poreča i sjeverozapadne Istre tijekom zime 2014./2015. U prostorima Savjetovališta Zdravog grada Poreč, pred otvaranjem je prostor u Ispostavi Poreč…