Psihologija u znanosti i praksi!

Što je psihologija? Psihologija je zanimljiva znanost u okviru koje se izučavaju temeljne grane psihologije i razvijaju primijenjene grane. Velikom broju ljudi psihologija je zanimljiva, mnogima mistična znanstvena disciplina koja izaziva znatiželju, zanimanje, strahopoštovanje, a ponekad se potpuno pojednostavljuje ili pak uopće ne razumije njezina bit. Psihologija je mlada znanost koja se kao znanstvena disciplina…