20.5. Dan Zdravih gradova Hrvatske

Obilježavanjem Dana zdravih gradova, 20. svibnja, Hrvatska mreža zdravih gradova skreće pažnju na jedan od najznačajnijih projekata Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i to na projekt zdravih gradova u koji je uključeno 30-tak hrvatskih gradova. U Poreču će Dan zdravih gradova biti obilježen plesnim nastupom više od 200 učenika porečkih osnovnih škola koji uče plesati u…