Zdravi grad na izložbi aktivističkih poruka

Zdravi grad Poreč sudjeluje na Izložbi aktivističkih poruka. Izložbu je organizirao Centar za građanske inicijative, a sadrži pisane i druge promotivne materijale organizacija civilnog društva koje su ove organizacije same kreirale, sudjelovale u kreiranju ili ih posjeduju sa događanja na kojima su sudjelovale u svome radu. Izložba će biti otvorena od 26.4. do 2.5. 2012.…

Festival mladih 2012

I ove su godine mladi grada Poreča u okviru projekta Festival mladih osmislili niz aktivnosti kojima žele potaknuti vršnjake na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i pozitivne izbore. Projekt je osmišljen kroz rad u radionicama mladih u organizaciji Povjerenstva Zajedno protiv ovisnosti Grada Poreča. Mladi Poreča u okviru ovog projekta imaju priliku da se upoznaju sa…