Zdravi grad Poreč na 15. Sajmu zdravlja u Vinkovcima

Predstavnici Zdravog grad Poreča i Grada Poreča učestvovali su u radu 15. Sajma zdravlja u Vinkovcima od 15.do 17.04.2011. Sajam zdravlja već je tradicionalno, jedno od vrlo važnih godišnjih okupljanja u cilju promocije zdravlja kojemu su organizatori Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG), Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci. Na sajmu se predstavljaju brojni proizvodi i usluge usmjerene unapređenju…