Put dijaloga roditelja i djece

Naslov izaziva različite asocijacije, međuljudska komunikacija je veoma široko područje, ali ćemo se ovaj put usmjeriti na dijalog s mladima, preciznije na dijalog roditelja i djece. Prepoznatljivi su i učestali prizori dijaloga sa adolescentima, kad roditelj dobronamjerno nešto upita, a oni zalupe vratima uz popratni komentar da ih pustimo na miru i prestanemo tlačiti. I…