Perfekcionizam

U svakodnevnom životu često se susrećemo sa pojmom perfekcionizam ili pak čujemo “on ti je perfekcionist”… čak i onda kada se opisuju djeca ili mladi ljudi. Najčešće sam pojam povezujemo sa lošim osobinama čovjeka, nečim nerealnim, pretjerano pedatnim, … Pokušat ću stoga pojasniti što je zapravo perfekcionizam i tko su perfekcionisti te kako se postaje…