U želji da se razvijaju kvalitetni oblici rada s roditeljima u suradnji sa Zdravim gradom Poreč Osnovna škola Poreč provodi program Afirmacija uspješnog roditeljstva. Programom su educirani učitelji razredne nastave (ukupno 30 učitelja). Edukacijom učitelja za rad s roditeljima pridonosi se direktno kvalitetnijem roditeljstvu, uspostavljanju suradnje i partnerstva s roditeljima, a indirektno prevenciji rizičnih ponašanja njihove djece. Program se provodi kroz više stupnjeva edukacije:

  1. korak (3 sata po grupi) – senzibilizacija i pojašnjavanje slike roditeljstva i škole danas, očekivanja roditelja od škole i škole od roditelja, te istraživanje što je roditelju danas potrebno da se osjeća i bude kompetentan.
  2. korak (10 sati po grupi) – edukacija za vođenje roditeljskih sastanaka u formi radionica i uspostavljanje partnerskih odnosa s roditeljima.
  3. korak – ispitivanje potreba roditelja s ciljem utvrđivanja tema o kojima bi roditelji željeli razgovarati na roditeljskim sastancima. Promišljanje o potrebama roditelja i izbor tema koje prate razvojnu dob njihove djece.
  4. korak – provođenje roditeljskih sastanaka (2 u jednoj šk. godini) na teme važne za roditelje učenika I, II, III odnosno IV razreda (na taj način tijekom prve četiri godine školovanja njihove djece roditelji bi proradili 8 tema). Svakom roditeljskom sastanku prethodi sastanak pojedinih aktiva uz vođenje i superviziju prof. J. Bašić i stručne službe škole s ciljem zajedničkog dogovora i pripreme. U vremenu do održavanja roditeljskih sastanaka učitelji na aktivima samostalno razrađuju temu. Nakon održanog tematskog roditeljskog sastanka slijedi supervizija s ciljem uvida u izvedbu, potpore učiteljima u radioničkom obliku rada, razmjene iskustva te novog učenja u radu s roditeljima.
  5. korak – tiskana je knjiga u kojoj su opisani programi i vođenje konkretnih roditeljskih sastanaka sa svrhom da postane model učiteljima po kojem mogu raditi, uz mogućnost nadograđivanja kreiranjem novih važnih tema i načina izvedbe. Tiskana knjiga je u formi praktičnog priručnika za rad sa roditeljima. Prvo izdanje knjige, u nakladi od 700 primjeraka, distribuirano je po svim školama Istarske županije te po jedan primjerak u svaku istarsku biblioteku. Zbog velikog interesa učitelja razredne nastave u čitavoj RH tijekom 2008. se planira novo dopunjeno izdanje priručnika Afirmacija uspješnog roditeljstva.

Program Afirmacija uspješnog roditeljstva je usmjeren nadopunjavanju i obogaćivanju roditeljskih znanja s ciljem da roditelji sami otkriju vlastite sposobnosti i tako preuzmu maksimalnu odgovornost za svoje ponašanje i modifikaciju ponašanja svog djeteta. Važno je napomenuti da roditelji najbolje uče kada su sadržaji usko povezani za njihovu životnu situaciju, jer očekuju da će nove ideje moći primijeniti. Također, učenje za roditeljsku ulogu počinje od rođenja djeteta (pa i prije) i prolazi kroz različite etape, pri čemu svako razdoblje ima određene potrebe koje programi trebaju zadovoljiti. Da bi roditelj mogao birati ono što je najbolje za njegovo dijete, on mora znati, htjeti i posjedovati neke vještine. Imajmo pri tome na umu da se ne rađamo kao roditelji već roditelji postajemo. Htjeli mi to ili ne riječ je o nezaustavnom procesu, pri tome bitno je znati da se roditeljstvo može učiti!

Program je usmjeren na:

  • individualnu razinu jačanja svakog roditelja koji se je uključio u edukaciju, a u kojem je temelj rada roditeljski interes i njegove potrebe, unapređenje osobne kompetencije roditelja u izazovima i promjenama današnjice u kojima njihova djeca odrastaju;
  • neposredno okruženje u okviru kojega jača obiteljske zaštitne čimbenike jer unapređuje komunikacijske i socijalne vještine roditelja, njihova znanja te ih čini kompetentnijima za odgoj i podizanje vlastite djece.