Kroz specifične programe Savjetovalište razvija prepoznatljiv model pružanja psihosocijalnih i drugih usluga u zajednici ali i drugih usluga koje su usmjerene unapređenju zdravlja građana uopće. Različitim projektima/programima (psihosocijalnim, zdravstveno ekološkim..), akcijama i aktivnostima (socijalnim, preventivnim, humanitarnim..), specifičnim uslugama (psiho dijagnostike, pomoći najranjivijim skupinama građana, provođenje kriznih intervencija…), tretmanima, stručnim ispitivanjima segmentiranih populacionih skupina i drugim aktivnostima stručni timovi Savjetovališta surađuju s pojedincima, skupinama, udrugama i institucijama, te proširuju postojeće oblike psihosocijalnih usluga, stvarati mrežu socijalne podrške u zajednici i kreirati lepezu posebnih, specifičnih programa u skladu s utvrđenim potrebama vlastite zajednice.

Razvoju posebnih programa Savjetovališta doprinose grupe za rješavanje razvojnih zadataka značajnih za rad savjetovališta u zajednici.

U Savjetovalištu je neophodno oformiti takove grupe s ciljem rješavanja zadataka i pitanja vezanih za korisnike, socijalne, humanitarne i druge akcije te vezano uz institucije i suradničke organizacije.

Tako se, ovisno o potrebama Savjetovališta, formiraju različite radne grupe kako slijedi:

 • Grupe za zadovoljavanje stručnih i organizacionih potreba Savjetovališta
  upravni odbor, savjeti, povjerenstva, radne grupe, timovi.
 • Grupe za zadovoljavanje potreba čitavih skupina korisnika:
  • Stručni timovi – koje sačinjavaju skupine stručnjaka različitih profila koji djeluju u smjeru procjena pojavnosti određenih problema u zajednici; procjenjuju, odabiru i koriste optimalne metode rada za pojedince, obitelji ili grupe s određenim teškoćama i sl. Primjer:
   [styledbox type=”general”][vc_column_inner width="1/1"][vc_column_text]Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti Grada Poreča, tim za programe i evaluaciju, tim za osmišljavanje slobodnog vremena mladih, tim za poticanje kvalitetnog roditeljstva i dr.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/styledbox]
  • Grupe za socijalnu akciju – grupe koje se osnivaju s ciljem poticanja i mijenjanja bitnih čimbenika u zajednici.
  • Različite konzultativne grupe – grupe različitih profila stručnjaka koji se okupljaju radi rješavanja određenog problema uz jasno definiranog voditelja/nositelja inicijative odnosno radne grupe.