Govoreći o savjetovanju najčešće pomišljamo na savjetovanja „u živo“ tj. na direktni kontakt dviju ili više osoba.

Zadnje desetljeće obilježeno je erom kompjuterizacije koja pruža različite mogućnosti elektroničkog savjetovanja (telefonsko savjetovanje, e-mail savjetovanje, forum – vođen od strane stručnjaka ili drugih pomagača na određene teme, blog, chat, stručne teme i članci na web stranicama).

Savjetovališta se mogu opredijeliti samo za pojedini oblik savjetovanja, ali mogu razviti i više oblika – načina savjetovanja.

Upravo zbog svojih specifičnosti telefonsko i elektroničko savjetovanje u različitim je vidovima ograničeno, ali s druge strane nevjerojatnih mogućnosti (laka dostupnost, anonimnost i ponuđenost najširem krugu potencijalnih korisnika).

Indirektno savjetovanje pogoduje posebice u modelu kratke terapije, usmjerene na rješenje trenutačnog problema.

Telefonsko savjetovanje

Nije ograničeno mjestom stanovanja, dobi, pokretljivošću.

Moguće je samo individualno savjetovanje, a ne ono para ili obitelji istovremeno.

Razgovor se ostvaruje kada to korisnik želi – kada osjeti potrebu i spremnost za razgovor i ostvari uvjete za neometanost u komunikaciji sa savjetovateljem.

Moguće teškoće: zauzete telefonske linije u trenutku želje korisnika da razgovara.

Elektroničko savjetovanje

Ograničeno je posjedovanjem interneta i specifičnim znanjima korištenja kompjutora.

Ponuđenost najširem krugu potencijalnih korisnika svih dobi

Osoba ostvaruje kontakt elektroničkim putem, upućuje pitanje ili komentar kad osjeti potrebu te očekuje odgovor na isto.

Moguće teškoće: dulje čekanje odgovora kod prekapacitiranosti savjetovatelja i osoblja Savjetovališta uopće.

U današnje vrijeme sve je više ljudi koji savjetovališne usluge ne traže samo u situacijama kada im je teško, već žele osobno rasti i razvijati se, te u potpunosti iskorištavati svoje potencijale. Upravo se takvi korisnici sve više priklanjaju različitim oblicima savjetovanja u potrazi za povećanjem kvalitete življenja.