Grupni rad u savjetovalištu odnosi se na vrlo različite vrste grupa s još većim rasponom različitih specifičnih ciljeva. U cilju zadovoljavanja različitih potreba i pružanja podrške ljudima u suočavanju sa životnim problemima i poteškoćama unutar svog djelovanja Savjetovališta mogu primjenjivati grupni savjetodavni i/ili psihoterapijski pristup.
Savjetovališta pokreću različite grupne programe ovisno o potrebama i specifičnim mogućnostima. Grupe su najčešće stručno vođene, ali mogu biti i samousmjeravajuće grupe kao i grupe za samopomoć.

Tretmanske grupe – grupe za osobnu promjenu klijenata

Svrha tretmanskih gupa je zadovoljavanje socio-emocionalnih potreba članova. To mogu biti potrebe za osobnim rastom i razvojem, promjenom ponašanja, socijalizacijom i dr.
Središnju ulogu u takvim grupama ima stručni voditelj. Svaka grupa treba imati jasno definiranu svrhu (uočljivi razlog zbog kojeg je grupa započela s radom), opće ciljeve koje dijele članovi grupe, pažljivo planirani i vođeni grupni rad kroz sve faze rada s grupom.

Stručno vođene grupe

(klasifikacija prema Ajduković, 1997.)

Grupe za osobni rast i razvoj

Ove grupe omogućavaju članovima da prošire spoznaje o samima sebi, mijenjaju svoje stavove i uvjerenja, unapređuju načine iskazivanja emocija, mijenjaju ponašanja prema sebi i drugima. U ovakvim se grupama naglašava razvoj potencijala članova za što sadržajniji, kvalitetniji i bogatiji život.

Primjer:

Grupe adolescenata Volonteri Zdravog grada Poreč

Cilj: edukacija srednjoškolaca o ljudskom ponašanju i usvajanje socijalnih vještina u cilju osobnog rasta i razvoja.

Kroz rad u radionicama grupa se upoznaje s temama komunikacijskih vještina, percepcije, potreba, ponašanja i temama po izboru članova.

Grupe trudnica u pripremi za porod

Cilj: učenje i razumijevanje vlastitog ponašanja, ovladavanje tehnikama samokontrole i tehnikama relaksacije za situaciju poroda.

Kroz rad u radionicama trudnice i mladi parovi usvajaju mehanizme izbora funkcionalnih ponašanja koja smanjuju strah od poroda, ovladavaju tehnikama pripremanje parova za zajedničku skrb o djetetu.

Grupe za osobnu promjenu u užem smislu

Ove grupe su najbliže terapijskim grupama. U središtu im je promjena nefunkcionalnih ponašanja članova. U ovakvim grupama su članovi zajedno kako bi riješili neki svoj problem.

Primjer:

Grupe djece/mladih s poteškoćama u ponašanja

Cilj: modifikacija ponašanja

Članovi grupe potiču se da otvoreno govore o svojim poteškoćama, da otkrivaju svoje osjećaje, da si uzajamno pomažu, uče iz vlastitih i tuđih iskustava te da se međusobno potiču na pronalaženje boljih izbora u ponašanju.

Grupa za roditelje djece s emocionalnim teškoćama

Cilj: uvid u vlastite teškoće, modifikacija ponašanja

Članovi grupe razgovaraju o svojim roditeljskim iskustvima, dijele osjećaje, uče iz vlastitih ponašanja i tuđih iskustava, modificiraju vlastito ponašanje.

Socijalizacijske grupe

Ove grupe su najbliže terapijskim grupama. U središtu im je promjena nefunkcionalnih ponašanja članova. U ovakvim grupama su članovi zajedno kako bi riješili neki svoj problem.

Primjer:

Grupa za odrasle osobe s invaliditetom
Grupa liječenih ovisnika o alkoholu

Cilj: pružanje podrške članovima grupe

Grupa okuplja članove koji su imali/imaju slične životne poteškoće, pojedinci dijele slična iskustava i uzajamno si pružaju podršku.

Grupe za podršku

Osnovna svrha takvih grupa je razvijanje uspješnijeg suočavanja sa životnim stresovima i značajnim prijelaznim razdobljima u životu koja podrazumijevaju promjenu u ponašanju i suočavanju.

Primjer:

Grupa za odrasle osobe s invaliditetom
Grupa liječenih ovisnika o alkoholu

Cilj: pružanje podrške članovima grupe

Grupa okuplja članove koji su imali/imaju slične životne poteškoće, pojedinci dijele slična iskustava i uzajamno si pružaju podršku.

Grupe za samopomoć

U grupama za samopomoć i uzajamnu podršku nisu uključeni stručnjaci kao voditelji. Te se grupe obično formiraju kao odgovor ljudi koji se suočavaju s nekim teškim životnim problemom. Posebice su djelotvorne u procesu osnaživanja pojedinaca i njihovih obitelji kad su suočeni s teškim bolestima.

Primjer:

Grupa za osobe s prekomjernom tjelesnom težinom

Cilj: međusobna podrška

Grupa nudi članovima iskustvo kako se nositi s teškoćom prekomjerne tjelesne težine i kako je prevladati promjenom ponašanja i prehrambenih navika.
Članovi ovih grupa često organiziraju različite socijalne akcije u cilju pomoći osobama sa sličnim teškoćama, informiranosti zajednice i sl.

Navedeni primjeri grupnog rada odnose se na Savjetovalište Zdravog grada Poreč, a mogu se razlikovati od grupnih programa drugih savjetovališnih centara.