Direktni savjetodavni rad podrazumijeva odnos „u živo“ korisnika savjetovališnih usluga i savjetovatelja. Direktni savjetodavni rad je osnova rada u savjetovalištu.

U direktni savjetodavni rad može biti uključen pojedinac, obitelj, roditelj s djetetom ili par, ovisno o potrebi, specifičnosti problema, odnosno procijeni koji oblik rada može polučiti najbolje rezultate. Direktno savjetovanje omogućava veći broj susreta s korisnikom usluga i osigurava kontinuitet savjetovanja.

[styledbox type=”information”]

Principi savjetodavnog rada temelje se na nekoliko osnovnih pretpostavki:

  • u središtu procesa savjetovanja je korisnik
  • korisnik odabire i postavlja teme i ciljeve savjetovanja vođen od strane savjetovatelja
  • svaka osoba odgovorna je za svoje mišljenje i ponašanje
  • svatko ima odgovornost za svoje izbore ponašanja; nema pogrešnih izbora, ali ima neučinkovitih izbora
  • u procesu savjetovanja savjetovatelj i korisnik međusobno podupiru otvoren i iskren razgovor
  • dolazak na savjetovanje (najčešće) je dobrovoljno
  • uvijek je osigurana tajnost podataka

[/styledbox]

U nekoliko prvih susreta (1-3) utvrđuju se potrebe i ciljeve koje korisnik (ci) žele postići, nakon čega se donosi odluka o daljnjem radu i donosi plan rada. Najčešće se za ostvarivanje ciljeva planira od 5 – 20 susreta. Ako se procijeni potreba za daljnjim radom tada korisnik(ci) u dogovoru sa savjetovateljem razmatra(ju) najbolje rješenje (nastavak tretmana, upućivanje u drugu instituciju ili kod stručnjaka koji se bavi dugotrajnom psihoterapijom).

Ukoliko se procijeni da bi za napredak u radu bilo korisno jednokratno ili višekratno uključiti i nekog od članova obitelji, to se predloži korisniku, nakon čega je na korisniku i članu obitelji da o tome dobrovoljno odluče.

Preporučena frekvencija susreta je jednom tjedno, a može biti i dva puta mjesečno.

Uobičajeno vrijeme trajanja individualnog susreta je 60 minuta, a susreta s parom ili obitelji do 90 minuta.