Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj

Vrijeme u kojemu živimo izrazito je dinamično, pruža ogromnu količinu informacija i obiluje promjenama. Tranzicija, ratna i poslijeratna događanja, dinamika života koja uzrokuje stres, izlazak žena (majki) iz obitelji i njihovo obnašanje raznih funkcija, poremećeni vrijednosni sustavi… samo su neke od globalnih i lokalnih promjena koje ugrožavaju psihički integritet ljudi i njihovu socijalnu sigurnost uopće. Ljudi sasvim olako napuštaju sebe i svoj emocionalni svijet, gušeći svoju posebnost i autentičnost kako bi slijedili pojedince, grupe, trendove i tako zadovoljili potrebe za pripadanjem ali i za moći. Čovjek je društveno biće te je potreba za pripadanjem temeljni ljudski motiv koji pretpostavlja da sva ljudska bića teže formiranju i održavanju ugodnog i trajnog interpersonalnog odnosa. Takve promjene i potrebe zahtijevaju cjelovit, složen, dugoročan i sustavan pristup pružanju pomoći i podrške ljudima današnjice. Neke od metoda izbora u takvoj postavci stanja i potreba svakako su i savjetovanja.

I veoma zdrave, inače dobro prilagođene osobe, u stresnoj situaciji mogu postati neuspješne i trebati pomoć i podršku. Stoga je mogućnost da se, u okviru lokalne zajednice, osiguraju uvjeti za direktni kontakt sa građanima kroz koji se može djelovati na povećanje osjećaja uključenosti, osobne kompetentnosti i funkcionalnosti svake osobe i/ili obitelji, imperativ današnjice.

Savjetovanje

Savjetovanje/psihoterapija je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s poteškoćama u cilju postupnog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog zadovoljstva. Savjetovanje je proces tijekom kojeg ljudima pomažemo da se promijene, proces u kojem im pomažemo da postignu neke svoje ciljeve ili da općenito djelotvornije funkcioniraju.

Bitni elementi savjetovanja su:

 • savjetovanje provode osobe specijalizirane za pomaganje drugim ljudima,
 • to je specifična metoda pomoći kojom se trenutačno neuspješne osobe osposobljavaju za samostalno i uspješno djelovanje, rješavanje problema te uspješan i zdrav život.
 • nudi se pojedincu, parovima, obitelji i grupama.

Savjetovatelji su stručnjaci u pojedinom području, najčešće psiholozi, psihijatri, defektolozi, socijalni radnici.

U savjetodavnom radu koriste se specifične spoznaje, vještine, metode i tehnike ovisno o profesionalnom usmjerenju – specifičnim edukacijama savjetovatelja (najčešće realitetna terapija, bihevior-kognitivna terapija, gestalt terapija, psihoanaliza i dr.). Svrha savjetovanja najčešće je „pomoći ljudima da sami sebi postanu najbolji pomagači“.

Namjena savjetovališta

Kako bi odgovorili na različite potrebe klijenata, Savjetovalište nudi različite usluge savjetodavnog i grupnog rada, edukacije i specifičnih programa.

Osnovna djelatnost Savjetovališta je savjetodavni rad s osobama kojima je potrebna podrška i pomoć u rješavanju svakodnevnih životnih problema i poteškoća kako bi podigli razinu kvalitete svog življenja.

Savjetovanje i rad s djetetom može započeti tek nakon pristanka roditelja (po mogućnosti pismenog).

Ukoliko se roditelji djeteta i sami ne uključe u savjetovališni rad najčešće nema dugotrajnog učinka savjetovanja na dijete.

Moguće je razlikovati tip savjetodavnog rada obzirom na:

 • broj zahvaćenih osoba (individualno, partnersko, obiteljsko, grupno savjetovanje)
 • oblik komunikacije sa korisnicima (direktno i indirektno)
 • korisnike (djeca, mladi, odrasli, partneri, obitelji, ovisnici, osobe u kriznim stanjima, zlostavljane osobe…).

Prema vrsti komunikacije sa korisnicima razlikuje se:

 • direktni savjetodavni rad – licem u lice
 • indirektno – posredstvom nekih medija (telefon, Internet, sredstva javnog priopćavanja).

Razlog djelovanja Savjetovališta

Gradska savjetovališta su mjesta dostupna svim građanima, naročito onim osobama koje se javljaju za podršku na izrazito ranoj razini osobnog i/ili obiteljskog rizika te stručno djelovanje u odnosu na njih ima znatno veću mogućnost prevencije poremećaja u ponašanju pojedinca ili odstupanja u funkcioniranju obiteljskog sistema. Na taj način građanima se pruža mogućnost korištenja stručnog i dostupnog savjetovališno-informativnog centra kao punkta koji potiče razvoj ljudskih potencijala u našoj zajednici.

Građani se tijekom godine javljaju u Savjetovalište Zdravog grada Poreč najčešće iz dolje navedenih razloga ali i mnogih drugih:

 • Djeca (u pratnji roditelja) – teškoće socijalizacije i adaptacije, teškoće u učenju, poremećaji u ponašanju, razne druge emocionalne teškoće.
 • Mladi – adolescentne i druge razvojne krize, emocionalne teškoće, problemi socijalizacije i adaptacije, neslaganje s roditeljima, teškoće u učenju, eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti i drugi poremećaji u ponašanju.
 • Odrasli – predbračni i bračni problemi, loša komunikacija u obitelji, nesklad odgojnih postupaka roditelja, fizičko, seksualno ili psihičko zlostavljanje u obitelji, emocionalni poremećaji kod odraslih, ovisnost u obitelji, bolest u obitelji, invaliditet u obitelji i drugo.

S postojećim kapacitetom u vidu profesionalnih, financijskih i prostornih resursa u Savjetovalištu „Zdravog grada“ Poreč se realiziraju sljedeće usluge:

 1. savjetovališni rad (u individualnom, obiteljskom, grupnom i savjetovanju u paru)
 2. psihološka dijagnostika,
 3. edukacijske aktivnosti (predavanja, radionice, prezentacije),
 4. psihološka istraživanja,
 5. supervizija i evaluacija,
 6. izrada edukativno informativnih letaka, brošura i publikacija,
 7. osmišljavanje i izrada pisanih projekata, razvojnih planova i strategija za zdravlje Grada Poreča.