Zdravi grad je projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) usmjeren zdravlju. Temelji se na pronalaženju novih putova za zdravlje građana u zajednici pod motom „zdravlje za sve za 21. stoljeće“.

Zdravi grad je projekt koji povezuje ključne ljude zajednice, stručnjake i građane. Provode ga one zajednice koje imaju najveću svijest i spremnost za aktivnu skrb o zdravlju u vlastitom okruženju!

U zdravom gradu njeguje se zdravo okruženje, unapređuje se fizička, psihička i socijalna komponenta zdravlja stanovnika te podiže kvaliteta života svih građana!

Na samim počecima prodiranja projekta Zdravi grad u Hrvatsku, 90.-tih godina, jedna je djevojčica u porečkoj osnovnoj školi pitala: „Gdje je taj Zdravi grad? Tražila sam ga na karti Hrvatske i nigdje ga nisam mogla naći.“

Danas bi se takvo što znatno teže moglo dogoditi.

Zdravi grad ne postoji na karti ali postoji u porama zdravih gradova: u njihovim obiteljima, u vrtićima i školama, u udrugama, na gradskim trgovima, u parkovima, na gradskim šetnicama, u akcijama za zdravlje … postoji u svijesti i životima stanovnika zdravih gradova.