Program kontrole Ambrozije prelazi u porečki Centar za invazivne vrste

Program Ambrozija – opasnost iz prirode se realizirao 10. godina u okviru ekoloških programa Zdravog grada Poreč te je već rezultirao značajnim senzibiliziranjem ključnih ljudi zajednice, stručnjaka i građana za potrebu suzbijanja ambrozije – invazivnog i jednog od najalergenijeg korova koji kod velikog broja ljudi izaziva alergijske reakcije.

Zdravi grad je u suradnji sa resornim odjelom Grada Poreča i Institutom za poljoprivredu i turizam tijekom 2015./2016. podržao širenje projekta praćenje invazivnih biljnih vrsta u Poreču i na biljke pajasen te grozdasta kaulepra.

Tijekom 2017. je izvršena kompletna priprema za institucionalizaciju i prenošenje svih dostignuća programa Ambrozija opasnost iz prirode, razvijanog u Zdravom gradu Poreč, te za njegovu implementaciju u program rada novog Centra za invazivne vrste Poreč (CIV) u sklopu porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam. Tako se program kontrole i suzbijanja ambrozije i drugih invazivnih vrsta u Poreču od 1.1.2018. realizira u programu CIV-a pri Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč.

Time program suzbijanja ambrozije nakon 10 godina razvoja u Zdravom gradu Poreč postaje dio sveobuhvatnog projekta nadziranja i upravljanja invazivnim vrstama Poreča i Istre u nadležnosti porečkog Instituta.

program_ambrozija_01Posljednjih 30-ak godina zapadni svijet postaje svjestan pandemije alergijskih bolesti prvenstveno dišnog sustava koje su uvjetovane inhalacijskim-dišnim alergenima.

Takozvani “alergijski marš” zajednički je naziv za progresiju alergijskih oboljenja od djetinjstva, nadovezujući se jedna na drugu. Trenutno svaki deseti građanin Republike Hrvatske boluje od alergije dišnog sustava. Poseban problem predstavlja širenje ambrozije, jer njezin polen koji se oslobađa u toku cvatnje od srpnja do rujna mjeseca, dakle u špici turističke sezone, ugrožava i turiste, te se radi o pojavi koja može odvratiti posjetitelje Poreča od izbora ove turističke destinacije. Istovremeno, pokazatelji iz dokumenta Gradska slika zdravlja Grada Poreča ukazuju na činjenicu da djeca i odrasli stanovnici Poreča najčešće poboljevaju od bolesti dišnog sustava te da su ovo najzastupljenije zdravstvene smetnje lokalnog stanovništva.

Sadržaj ovog ekološko-zdravstvenog programa za Poreč uključuje screening biljke ambrozije (kartiranje i mjerenje koncentracije polena u zraku), organizirano uništavanje korova i trajnu senzibilizaciju, edukaciju i informiranje stanovništva o postignutim rezultatima projekta.

Screening – kartiranje ambrozije na Poreštini

Sustavnim obilaskom terena (stručnjaka i volontera), snimanjem gps-om i opisom nalazišta stvara se gradska mapa lokacija biljke ambrozije, prati eventualno širenje te stvara osnova za uništavanje biljke.

Nalazišta:

 • Funtana – zapušteno zemljište uz cestu-biciklističku stazu Funtana-Fuškulin. Na otprilike 2500 m2 parcele trapezoidnog oblika nalazi se otprilike 150 biljaka. Koordinate nalazišta u Funtani:
  (5391704, 5004481),
  (5391671, 5004481).
 • Sv. Lovreč – kanal uz cestu kraj groblja gdje je identificirano 10-ak biljaka. Koordinate nalazišta u Sv. Lovreču:
  (5401568, 5004782),
  (5401572, 5004794).

 • Poreč – Žatika (pored gradskog groblja): nalaz nekoliko biljaka na privatnoj parceli.
 • Poreč – deponija Košambra nađena je jedna biljka ambrozije

Informiranje, senzibilizacija i edukacija stanovništva

Edukativnim letcima, plakatima, demonstracijom biljke ambrozije na najfrekventnijim gradskim punktovima (porečka tržnica, marketi, ljekarne, Dom zdravlja Poreč,…), predavanjima (za građane, učenike u poljoprivrednoj školi, eko grupe škola, volontere…), te aktiviranjem ekoloških grupa u školama, nastoji se u program uključiti stanovnike Grada Poreča svih dobnih skupina.

Mjerenje koncentracije polena u zraku

U toku je opširno ispitivanje u sklopu znanstvenog rada (doktorska dizertacija) profesorice biologije porečke srednje škole kojim će se utvrditi koncentracija polena u zraku i uspostaviti sustavno praćenje istog.

Utjecaj polena na ljudsko zdravlje

U suradnji sa Županijskim centrom za alergološka testiranja u pripremi je program uvođenja rutinskog ispitivanja osjetljivosti na polen ambrozije i masline.

Zaključak

program_ambrozija_04Opisani program financiran od Grada Poreča namijenjen je:

 • zemljoposjednicima (radi prepoznavanja i uništavanja ambrozije na svojim posjedima),
 • ostalim fokusnim grupama građana (lovcima, izviđačima, eko grupama…) u svrhu su zaštite,
 • alergičnim osobama (adekvatna i pravovremena zaštita od utjecaja polena ambrozije),
 • institucijama koje na osnovu kartografije mogu efikasno provoditi zakonske obaveze suzbijanja ambrozije.