• Početna
  • Aktualnosti
  • Zdravo urbano planiranje
  • Decrease
  • Increase

Zdravo urbano planiranje

Prateći spoznaje studija utjecaja na zdravlje u svjetskim razmjerima je dokazano da je zdravlje stanovnika svake zajednice uvjetovano različitim čimbenicima. Stoga skrb o zdravlju i unapređenje kvalitete života u naseljenim mjestima, gradovima/regijama zahtjeva multidisciplinarni pristup u svrhu stvaranja uvjeta za zdravije okruženje i kvalitetniji život ljudi. U Hrvatskoj mreži zdravih gradova, među ostalim područjima rada, zdravo urbano planiranje zauzima posebno mjesto. Zdravo urbano planiranje pruža optimalne mogućnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika zajednice budući se može ostvariti povezivanjem skrbi o okolišu, planiranjem prostora, uklanjanjem arhitektonskih barijera, čuvanjem zelenih površina, sadnjom nealergenih biljaka, planiranjem alternativnih izvora energije, brigom o sigurnosti zajednice u najširem smislu (voda, zrak, tlo, vandalizam…) i na druge načine koji podržavaju zdravlje svih dobnih skupina stanovnika urbane zajednice. Europska istraživanja podastrla su egzaktne dokaze o utjecaju uređenja životnog prostora na zdravlje stanovnika istog područja!

Zato je Poreč uz Vinkovce krenuo putem održivog razvoja i zdravog urbanog planiranja te povezivanja stručnjaka različitih područja u cilju unapređenja zdravlja. Osnovni cilj projekta zdravih gradova u čitavom svijetu je stvaranje ugodnijeg, sretnijeg i zdravijeg okruženja za život stanovnika u urbanom okruženju.

Teme:

  • održivi razvoj i sigurnost zajednice, poštivanje potreba ranjivih skupina građana
  • alternativni izvori energije i lokalni akcijski planovi usmjereni alternativnim izvorima energije te kontroli/smanjenju emisija co2 i projektiranje prostora
  • komunikacija s građanima pri stvaranju idejnih rješenja uređenja javnih zelenih površina

Direktori tečaja:
Nataša Basanić Čuš, koordinatorica Zdravog grada Poreč
Damir Hrvatin, arhitekt, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Poreča
Mandica Sanković, arhitektica, koordinatorica projekta Zdravi grad Vinkovci

Sudionici

Radionica je namijenjena urbanistima odgovornim za prostorno planiranje u svojim zajednicama, društvu arhitekata Istre i arhitektima RH, predstavnicima komunalnih poduzeća JLS-a, zdravstvenim radnicima i članovima Mreže zdravih gradova RH, predstavnicima udruga građana s posebnim potrebama, političarima u JLS-ima i županijskim upravama odgovornim za donošenje odluka u oblasti uređenja prostora u zajednici.

Broj sudionika je ograničen – do 45 osoba, a evidentira se temeljem prijava pristiglih u DAGIT i Zdravi grad Poreč.

Kotizacija

Za sudionike koji nisu obveznici cjeloživotnog usavršavanja (članovi Hrvatske mreže zdravih gradova i predstavnici udruga osoba s invaliditetom) omogućeno je sudjelovanje bez kotizacije uz prethodnu pravovremenu prijavu.

Za sudionike koji su obveznici cjeloživotnog usavršavanja (inženjeri strukovnih područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike) Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara (DAGIT) Vinkovci je provelo postupak bodovanja. Seminar je vrednovan sa 20 bodova. Sudionici uplaćuju kotizaciju od 800,00 kuna za manipulativne troškove na žiro račun DAGIT Vinkovci.

 

Kontakti

Kontakt osoba

Ljiljana Bernaca, fond-zdravi-grad@pu.t-com.hr, 052/452-335; 091/4523-350

Smještaj u Poreču

Hotel Poreč, info@hotelporec.com, 052/451-811, www.hotelporec.com
Hotel Hostin Poreč, hostin.porec@zg.t-com.hr, 052/408-800, www.hostin.hr
Privatni smještaj putem Turističke agencije Špadići, 052/433-624

Program i satnica

27. 06. 2013. (ČETVRTAK)

Poreč, Zdravi grad Poreč, M. Gioseffi 4, (u prizemlju Doma za starije i nemoćne Poreč, uz Dom zdravlja)

Kada? Što?
9.00-9.15 Okupljanje sudionika
9.15-9.30 Otvaranje skupa
9.30-10.30 ZDRAVO URBANO PLANIRANJE I TEHNIČKA STRUKA:
definicije na kojima počiva, koncept, vrijednosti i koraci u implementaciji

mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca
Marko Milidrag, dipl. ing. arh., Ivan Zovkić, mag. ing. aeidf.
10.30-10.45 Diskusija
10.45-11.00 Pauza (kava, okrepa)
11.00-12.00 PROGRAM UREĐENJA GRADSKE RIVE I AKVATORIJA LUKE GRADA POREČA
Pristup i prikaz dosadašnjih aktivnosti

Damir Hrvatin, dipl. ing. arh., pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča
12.00-12.15 Diskusija
12.15-12.30 Pauza (kava, okrepa)
12.30-13.30 Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Poreča – Parenzo
Gordana Lalić, dipl. ing. stroj. (magistrica struke, mag. ing. mecc.)
13.30-14.15 Diskusija
14.15-14.30 Pauza (kava, okrepa)
14.30-15.30 OKRUGLI STOL: Energetski održivi razvoj u praksi tehničkih struka?
Sudionici: sudionici u gradnji, investitori, projektanti, revidenti, izvođači
15.30-16.45 Ručak
16.45-17.15 Odlazak u Zvjezdarnicu Višnjan
17.15-20.00 Zvjezdarnica Višnjan - stručno razgledanje i upoznavanje s projektantskim, tehničkim i eksploatacijskim specifičnostima kompleksa (predstavnici tehničke struke pridružuju se astronomima u Višnjanu)
Korado Korlević, prof.
Sudionici: Zvjezdarnica Višnjan, Poreč Zdravi grad, Vinkovci Zdravi grad, DAGIT Vinkovci, Astronomsko društvo Oton Kučera Vinkovci, Polet putnička agencija Vinkovci
20.00-20.30 Povratak u Poreč
 

28. 06. 2013. (PETAK)

Kada? Što?
9.00-11.00 NAPREDNE MREŽE
Damir Karavidović, dipl. ing. el.
11.00-11.15 Diskusija
11.15-11.30 Pauza (kava, okrepa)
11.30-12.30 NAPREDNA BROJILA
Damir Karavidović, dipl. ing. el.
12.30-12.45 Diskusija
12.45-13.45 NAPREDNI DOM I GRAD
Damir Karavidović, dipl. ing. el.
13.45-14.00 Diskusija
14.00-15.00 Ručak za sudionike
15.00-17.00 NAPREDNI ELEKTRO ENERGETSKI SUSTAV, EES
Damir Karavidović, dipl. ing. el.
17.00-17.30 Diskusija
17.30-20.00 Stručni razgled grada Poreča

DAGIT - poziv, program i prijavnica

poziv u Word .doc formatu

poziv u PDF formatu

© 2008-2014 Zdravi grad Poreč