Zdravlje i zdravstvo – izazovi za budućnost

Zdravlje tijekom života sve do starije životne dobi te dostupna, efikasna, pravedna i dobro organizirana zdravstvena zaštita najveći su izazov za budućnost državnih sustava Europe i svijeta pa tako i Republike Hrvatske. O svemu navedenom bilo je riječi na centralnoj proslovi 90. godina Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i 100 godina postojanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ujedno poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova od 1. do 3. listopada 2017. Na skupu naziva Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike su sudjelovale istarske sudionice i to koordinatorica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić Čuš te predstavnice Odjela za zdravstvo Istarske županije, pročelnica Sonja Grozić Živolić i dr. Roberta Katačić.

Stručni skup svečanog i radnog karaktera centrirao je zdravlje, značaj brige za zdravlje nacije od najmlađih do najstarijih kao i zdravlje i ranjivih skupina društva. Skup je ukazao na potrebu preventivnog djelovanja kao najisplativije investicije te na potrebu uređivanja sustava zdravstva koji bi trebao biti efikasan, pravičan, dostupan i održiv slijedeći postulate Andrije Štampara koje je utvrdio pred gotovo stoljeće. Iste postavke su aktualne i danas i slijede ih najrazvijenije zemlje Europe. Hrvatski velikan Andrija Štampar, osnivač Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) stvorio je koncept liječenja i liječnika kao humanog radnika, koji je usmjeren unapređenju zdravlja, prevenciji, koji je usmjeren pacijentu i ide u susret pacijentu bez obzira na imovinsko stanje, utemeljitelj je socijalne medicine i socijalnog liječenja kao temeljne pretpostavke osiguravanja što boljeg zdravlja čitave nacije. Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar danas je brend u zemlji i svijetu te u SZO. Štampar je utvrdio visoke ciljeve unapređenja zdravlja, bio je avangarda globalnog zdravstva i ideje zdravlja, zalagao se za svima dostupnu zdravstvenu zaštitu i liječnike pomagače, humaniste. Isticao značaj prevencije i edukacije ljudi, podizanje razine zdravstvene pismenosti kao ključa očuvanja zdravlja.

Na skupu se moglo čuti kako hrvatska ima izvrsne liječnike, ali sustav zdravstva i njegova organizacija u RH se tijekom godina reformi zdravstvenog sustava postepeno udaljava od štamparovske ideje zdravlja u zajednici i jednako dostupne zdravstvene zaštite. Istovremeno ideje Štampara njeguju najrazvijenije zemlje Europe. Istaknuta je i važnost decentralizacije te angažmana lokalnih zajednica i regija u kreiranju planova za zdravlje te osiguravanju lokalnih nad standarda kojima se upotpunjuje i stvara lokalno okruženje koje vrednuje zdravlje i brine o zdravlju vlastitih stanovnika. Upravo ovu orijentaciju njeguje projekt zdravih gradova SZO-e koji je uključio zajednicu u planiranje za zdravlje kako bi postala bolje i zdravije mjesto za život svim svojim stanovnicima, istaknula je dr. Selma Šogorić nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova.

Naglasak je stavljen na ZDRAVLJE i različite čimbenike koji utječu na zdravlje: osobne, okolinske, društvene te organizacija zdravstvenog sustava i prevencija. Zdravlje je širok pojam, a najveće uštede u sustavu zdravstva leže izvan sustava zdravstva i to u drugim sektorima koji osiguravaju podršku ranom razvoju djece, zdravom urbanom planiranju, stvaranju okolišnih uvjeta za zdravlje, edukacijom i podizanjem svijesti pojedinaca o značaju osobne aktivne brige za zdravlje te jačanjem senzibiliteta zajednice za prepoznavanje društvene odgovornosti za zdravlje kao bitne sastavnice zdravog života. Najbolje uvjete za zdravlje imaju zajednice koje odgovorno planiraju za zdravlje u svom okruženju sukladno jasno utvrđenim potrebama, prioritetima i specifičnostima iste zajednice.

Moglo se čuti od domaćih i svjetskih stručnjaka kako je za pravedan, dostupan, održiv i efikasan zdravstveni sustav sa pozitivnim pokazateljima zdravlja naroda neosporno odgovorna svaka državna vlast koja u suradnji s profesionalcima treba kreirati sustav zdravstvene zaštite, njegovu cjelokupnu organizaciju i dostupnost, efikasnost i ekonomsku održivost. Izazov organizacije hrvatskog zdravstvenog sustava izuzetno je velik. U istom ne nedostaje izvrsnih visoko obrazovanih i drugih medicinskih kadrova. Kako je istakao dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijan Klarica povodom 100 obljetnice ovog fakulteta, Hrvatska obrazuje izvrsne liječnike koje poštuje i zapošljava čitav svijet. Bez obzira na uvjete rada u mnogim smo područjima na samom vrhu svjetske medicine kao što je npr. transplantacijska medicina. Medicinski fakultet u Zagrebu u ovih je 100 godina postojanja osnovao sve druge medicinske fakultete u RH i mnoge u širem okruženju van RH. Obrazuje više od 60% svih liječnika RH i više od 80% svih biomedicinskih kadrova, obrazuje generacije izvrsnih liječnika na ponos svih njihovih učitelja uključujući i velikana hrvatskog javnog zdravstva Andriju Štampara. No, pred hrvatskom je ozbiljan posao zadržavanja ovih kadrova, stvaranja primjerenih uvjeta rada i organizacije zdravstva za liječnike i druge medicinske stručnjake, a na korist svih stanovnika RH.

Temeljni zaključak skupa, u cilju unapređenja zdravlja stanovnika RH, usmjeren je potrebi veće povezanosti sustava zdravstva i globalne ideje zdravlja koja uključuje prevenciju te jača povezanost i bolja suradnja politike i profesije u zajedničkom cilju unapređenja i očuvanja zdravlja. Pri čemu, politika stvara uvjete za zdravlje naroda poštujući znanja predstavnika različitih struka (zdravstvenih i srodnih struka, zdravstvenih ekonomista i mnogih drugih).

Na stručnom skupu naziva Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike okupili su se stručnjaci iz zemlje i svijeta, akademska zajednica, profesori Medicinskog fakulteta u Zagrebu i šire, političari, predsjednik Britanskog kraljevskog liječničkog društva za javno zdravstvo John Middleton, predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije Anne Johansen, gđa. Milka Donchin iz Hadassah Škole javnog zdravstva Izrael i Izraelske mreže zdravih gradova, dr. Brian Robie, CDC iz SAD-a. Skupu su se odazvali visoki političari RH jer je uloga politike u pružanju podrške zdravstvenom sustavu i profesionalcima sustava ključna u osiguravanju uvjeta za očuvanje zdravlja tako i za uređivanje i održivost zdravstvenog sustava. Skup je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar zdravstva Milan Kujundžić, dekan Medicinskog fakulteta g. Klarica, izaslanik predsjednice republike g. Mađar i drugi visoki gosti.