Zdravi grad Poreč na poslovnom sastanku i kongresu preventivne medicine u Vinkovcima

U periodu od 9. do 11. 10. 2014. predstavnici Zdravog grada Poreč sudjelovali su na 19. poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) i 3. kongresu preventivne medicine u Vinkovcima.

Poslovni sastanak HMZG ove je godine bio utoliko značajniji što je tijekom sastanka održana Izborna skupština za nova tijela HMZG nakon proteklog četverogodišnjeg mandata. Zdravi grad Poreč, ispred kojeg koordinatorica Nataša Basanić Čuš, sudjelovao je u dva uzastopna mandata rada predsjedništva HMZG u periodu od 8 godina. U tom periodu događale su se značajne razvojne promjene u Mreži, donosila se nova strategija razvoja nacionalne mreže zdravih gradova, intenzivno uključivanje u zajedničke projekte s europskom mrežom zdravih gradova te su provedena nacionalna istraživanja potreba ranjivih skupina građana u vrijeme tranzicije.

Koordinatorica Zdravog grada Poreč, Nataša Basanić Čuš, na ovogodišnjoj je izbornoj skupštini imenovana u nadzorni odbor Hrvatske mreže zdravih gradova s ciljem praćenja dosadašnjih postignuća Mreže i daljnjeg razvoja ovog značajnog nacionalnog projekta za zdravlje. Prema riječima predsjednika Mreže, dr. Langa predstavnici porečkog projekta značajni su nacionalnoj mreži iz perspektive najbolje lokalno organiziranog ekspertnog tima u hrvatskim uvjetima s neosporno značajnim rezultatima u brizi za zdravlje u zajednici. Nataša Basanić Čuš je imenovana i nositeljicom projekta evaluacije tj. procjene uspješnosti rada i organizacije hrvatskih zdravih gradova za naredno razdoblje. Na sastanku je predstavljena i nova akreditacija ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije koja se dodjeljuje HMZG kao punopravnoj članici u Europskoj mreži zdravih gradova i za naredno razdoblje.

Psihologinja Marijana Rajčević Kazalac je istovremeno sudjelovala u radu 3. Kongresa preventivne medicine kojemu je centralna tema bila „Hrana i prehrana“. Organizatori kongresa, Hrvatski zavod i Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, uvodno su iskazali kako gotovo da nema teme koja je u tolikoj mjeri jednostavna i svakodnevna, a istovremeno beskrajno složena i značajna na „duge staze“, kao što je to hrana. Činjenica je da su uz način hranjenja i vrstu hrane vezani mogući rizici za zdravlje čitavih nacija te opasnosti od bolesti. Uz hranu se vezuju i glad i pretilost, značajni nutrijenti iz hrane ali i razna zagađenja hrane, često se govori o poremećajima hranjenja … Stoga se na kongresu nastojalo dobiti cjelovitu „sliku nacije“ u ovom važnom javno zdravstvenom području te predstaviti nove projekte, strategije i inicijative vezane uz hranu i prehranu. Porečki program usvajanja zdravih navika hranjenja i redukcije tjelesne težine naziva „Debljina-bolest ili izbor“ izazvao je veliku pažnju, a predstavila ga je voditeljica programa Marijana Rajčević Kazalac.

Porečki program je veoma specifičan za hrvatske uvjete iz barem dva razloga:

  1. Uključuje u rad multidisciplinarni tim stručnjaka (liječnik, psiholog, nutricionist, kineziolog) koji svaki sa svojeg aspekta sagledavaju problem prekomjerne težine i utječu na usvajanje zdravih navika hranjenja što je rijetko slučaj u programima diljem RH,
  2. Program je usmjeren promjeni ponašanja i usvajanju zdravih navika hranjenja kao dugoročnom ishodu za život i zdravlje polaznika programa, a ne kratkoročnom gubitku kilograma koji se u pravilu i redovito brzo nadoknade.

Stručnjaci na skupu uputili su voditeljici mnoga pitanja te iskazali izraziti interes za daljnju suradnju sa Zdravim gradom Poreč na ovom programskom području.

U pauzama od rada sudionike stručnih događanja je zabavljala mala, umiljata srna koju su vinkovački lovci udomili i njeguju.