Mjesec borbe protiv ovisnosti za zdravlje djece i mladih Poreča

Povjerenstvo „Zajedno protiv ovisnosti“ grada Poreča i Zdravi grad Poreč dugoročno razvijaju zaštitne preventivne programe zajednice usmjerene zdravom rastu i razvoju djece i mladih Poreča povezanih motom Naš izbor je zdrav život. Sve institucije, od vrtića, osnovnih i srednjih škola, Zdravog grada … udružuju se u zajedničkom nastojanju podizanja svijesti o rizicima odrastanja djece i mladih te o odgovornostima svih važnih odraslih u životima djece i mladih za njihovo odrastanje.

Pozivamo vas na aktivno uključivanje!

KADA? ŠTO? TKO I GDJE?
Odrasli za učenike
15.11. – 15.12. Projekt
ZDRAV ZA PET
Djelatnici MUP-a u osnovnim i srednjim školama
Projekt usmjeren prevenciji ovisnosti i promicanju prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja kod djece i mladeži.
15.11. – 15.12. Predavanje
ALKOHOL I PROMET
Djelatnici MUP-a za učenike 3. razreda SŠ Mate Balota
Educiranje učenika o rizicima eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti
15.11. – 15.12. Ciklus tematskih radionica
ODRASTI BEZ OVISNOSTI
Stručna služba i suradnici u OŠ Poreč
Educiranje učenika o rizicima eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti, radionice s ciljem razvijanja socioemocionalnih vještina kod djece.
15.11. – 15.12. Radionica
BITI PRIJATELJ
Pedagoginja u DV Radost
Radionice za predškolce kojima je cilj razvijanjem socijalnih vještina jačati socijalno – emocionalnu otpornost u izazovima odrastanja te osobni rast i razvoj.
15.11. – 15.12. Radionice za učenike
NOVA ŠKOLA, NOVI IZAZOVI
Školska psihologinja za učenike 1. razreda u SŠ Mate Balote
Interaktivno-edukativna-preventivna radionica namijenjena učenicima prvih razreda
15.11. – 15.12. Radionice za učenike
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Školska psihologinja za učenike 3. razreda u SŠ Mate Balote
Interaktivna radionica o korištenju djelotvornih strategija pri suočavanju i rješavanju problema.
15.11. – 15.12. Radionice za učenike
MUZIKOTERAPIJA
Psihologinja Dajana Miloš u srednjim školama
Usmjeravanje mladih na kanaliziranje emocija i opuštanje uz pomoć glazbe.
15.11. i 16.11. Tribine za učenike
ZAUZMI STAV, ODRASTI NEOVISAN!
Dr. Slavko Sakoman u OŠ Poreč, OŠ Finida i TOŠ B. Parentin
Tribine za učenike svih 8. razreda s ciljem poticanja mladih na preuzimanje odgovornosti za osobne izbore tijekom odrastanja.
15.11. – 15.12. Radionica
RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA
Školska psihologinja u TUŠ A. Štifanića
Interaktivne radionice za učenike 1. razreda.
Učenici za učenike i roditelje
15.11. – 15.12. Izložba učeničkih radova
SLOBODA
Školska psihologinja u TUŠ A. Štifanića
Izložba učeničkih likovnih radova u holu škole na temu „Sloboda“, kao suprotnost životu u ovisnosti.
15.11. – 15.12. Projekt
MOJ IZBOR JE ZDRAV ŽIVOT
Učenici i učitelji u OŠ Poreč
Osmišljavanje različitih aktivnosti na temu zdravih životnih izbora u svim razrednim odjelima.
30. 11. u 13,50 Aktivnost
BIRAM PLES
Učenici 7. razreda, razrednici, stručni suradnici i plesni instruktori u OŠ Poreč
Predstavljanje projekta Rasplesani razredi, projekta koji kod mladih razvija suradnju, prijateljstvo i druge čimbenike značajne za zdravo odrastanje.
30.11. u 17,00 h Likovni natječaj i izložba
BOJE IZBORA
Zdravi grad Poreč i OŠ Poreč u POU Poreč
Likovni natječaj za osnovne škole Istre na temu Boje izbora u cilju preventivnog djelovanja i promocije zdravih životnih izbora kroz školu, koji će koordinirati OŠ Poreč.
01.12. – 15.12. Aktivnost
1000 DOPISNICA NA 1000 ADRESA
Zdravi grad Poreč i OŠ Poreč
Kreiranje dopisnica iz dječjih likovnih radova osnovnih škola Istre nagrađenih u likovnom natječaju Boje izbora putem kojih će djeca pozivati odrasle na zdrave životne izbore.
Prema zajednici
15.11. – 15.12. Radio emisije
-PODRŠKA VAŽNIH ODRASLIH!
-RAZGOVORI – MLADI I STRUČNJACI!
-SAMOIZRAŽAVANJE I SAMOPOŠTOVANJE
-MEDIJI I/ILI JA
-GAMERI
Stručnjaci Zdravog grada Poreč, vanjski predavači, stručni suradnici škola, nastavnici, učenici i školski Radio Pegaz na Radio Centar Studio Poreč
Radio emisije u kojima se predstavljaju aktivnosti i govori o rizicima ranog pijenja i opijanja te o rizicima odrastanja kao i o odgovornostima odraslih za zdrav rast i razvoj djece i mladih.
15.11. u 17,30 h Okrugli stol za stručnjake
OD KUD SMO KRENULI, SA KOJIM SE IZAZOVIMA SUSREĆEMO DANAS?
Porečki stručni timovi, ZZJZ IŽ, MUP predstavnici sudova i odvjetništva sa dr. Sakomanom u Zdravom gradu Poreč
Obilježavanje 25 godina prevencije i vanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama u Poreču – prvom hrvatskom lokalnom centru – susret stručnih timova i dr. Sakomana.
15.11. – 30.11. Predavanje za roditelje
SIGURNOST NA INTERNETU
Školska psihologinja MUP-a u TOŠ B. Parentin
Predavanje za roditelje s naglaskom na sigurnost korištenja interneta i pravilno poučavanje i motrenja djece dok se nalaze na različitim društvenim mrežama.
27.11. Konferencija
3. ISTARSKA KONFERENCIJA O PREVENCIJI
Konferencija u organizaciji IŽ u Hotelu Pula u Puli
Istarski timovi i vanjski stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja raspravljat će o aspektima zaštite mentalnog zdravlja stanovnika Istre; prezentacija projekta Unapređenja rada savjetovališta Istre kojeg je nositelj Zdravi grad Poreč.
28. i 29. 11. Predavanje
DJECA S LICIMA KOJA SJAJE!
Prof. dr. Ivan Burcar za nastavnike i učitelje u porečkim školama
Predavanje i rasprava o naj raširenijoj ovisnosti današnjice, ovisnosti o tehnologiji.
01.12. – 15.12. Tematsko Nastavničko vijeće
ANALIZA RIZIČNIH PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH ISTRE
Školska psihologinja u SŠ Mate Balote
Analiza i prezentacija rezultata istraživanja o pojavnosti ovisnosti provedenog u 1. i 4. razredu srednjih škola, koje se provodi svake 4 godine.
01.12. – 15.12. Tematski roditeljski sastanak
ANALIZA RIZIČNIH PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH ISTRE
Školske psihologinje za roditelje u SŠ Mate Balote i TUŠ A. Štifanića
Analiza i prezentacija rezultata istraživanja o pojavnosti ovisnosti provedenog u 1. i 4. razreda srednjih škola prošle godine.
03.12 u 13,00 h Okrugli stol za stručnjake
ANALIZA RIZIČNIH PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH ISTRE
Prof. dr.sc. Petar Bezinović, porečki stručni timovi, ZZJZ IŽ, MUP i zdravstveni radnici u Zdravom gradu Poreč
Prezentacija rezultata istraživanja provedenog u školama IŽ u 2017./2018. o konzumaciji sredstava ovisnosti kod djece i mladih te utvrđivanje smjerova daljnjeg rada na prevenciji ovisnosti.
3.12 – 12.12. Ciklus predavanja za roditelje
KOMUNIKACIJA RODITELJ – TINEJDŽER
STRES I SAMOPOUZDANJE
Školska psihologinja u TUŠ A. Štifanića
Tematski roditeljski i predavanja za roditelje 1. razreda i 2. razreda o specifičnostima razvojne faze u kojoj se djeca nalaze.
12.12. u 16,00 h Aktivnost
24 GODINE TERAPIJSKE ZAJEDNICE U ZDRAVOM GRADU
Stručnjaci Zdravog grada, TZ i gosti u Zdravom gradu Poreč
Obilježavanje uspjeha u programu vanbolničkog liječenja ovisnika o alkoholu, druženje u osmišljenim aktivnostima i podjela jubilarnih nagrada apstinentima.
14.12. u 13,00 h Predavanje za stručnjake
MUZIKOTERAPIJA I OVISNOSTI
Psihologinja Dajana Miloš u Zdravom gradu Poreč
Predavanje za porečke stručne timove o primjeni muzikoterapije u radu s klijentima te na području liječenja ovisnosti.