Stručni skup Zdravo urbano planiranje u Poreču za strukovne inženjere i ključne ljude zajednice

U sklopu 24. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja u Poreču će se održati stručni skup

ZDRAVO URBANO PLANIRANJE:

ApolitikA-Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica i
Vizije gradova i prostora–međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj

Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020.: Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja

 

Stručni skup će biti održan 07. 07. 2017. godine, u prostorima Zdravog grada Poreč, M. Gioseffi 4 (1. najava programa i prijavnica u privitku).

Stručni skup će biti vrednovan pri Hrvatskoj komori arhitekata ( za tehničku struku). Očekuje se 6 bodova. Stručni skup se održava BEZ KOTIZACIJE!

[styledbox type=”general”]

Edukacija je iznimno aktualna jer govori o najnovijim europskim smjernicama u okviru hrvatskih propisa i zakonske regulative koji postaju praksa i referentni okvir za rad naših urbanista i tehničke struke u području prostornog urbanog planiranja, uređenja, gradnje i rada tehničkih struka te sa njima povezanih intersektorskih područja. Nositelji izlaganja predmetnih tema su hrvatski stručnjaci, dokazani i priznati autoriteti u našoj zemlji i svijetu te voditelji nadležnih ustanova RH u području prostornog urbanog planiranja, uređenja, gradnje i tehničkih struka.

[/styledbox]

U hrvatskoj i europskoj mreži Zdravih gradova, među ostalim područjima djelovanja za zdravlje, područje zdravog urbanog planiranja zauzima posebno mjesto. Zdravo urbano planiranje pruža optimalne mogućnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika svake zajednice vodeći računa o urbanom planiranju, uređenju i projektiranju koji podupiru zdrav život, pristupačnost javnih prostora i sadržaja za sve građane te povezivanjem skrbi o okolišu kroz, primjerice, planiranje prostora, uklanjanje arhitektonskih barijera, očuvanje zelenih površina, sadnjom nasada s nealergenom peludi, uvažavaje ruže vjetrova i pravila insolacije, planiranjem mjera energetske učinkovitosti i na druge načine koji podržavaju zdravlje svih dobnih skupina stanovnika urbane zajednice. Osnovni cilj zdravog urbanog planiranja u čitavom svijetu je stvaranje ugodnijeg, boljeg i zdravijeg okruženja za život stanovnika urbanog područja kroz sinergiju s prirodom.

Na stručni skup pozivamo inženjere strukovnih područja, predstavnike odjela za komunalno uređenje, odjela za prostorno uređenje županija/gradova/općina, predstavnike resornih odjela Istarske županije, Primorsko-goranske županije i šire, predstavnike hrvatskih zdravih gradova i drugih stručnjaka koji žele doprinijet zdravom razvoju i zdravom urbanom planiranju u vlastitim zajednicama.

[divider_line type=”divider_line”]

ApolitikA – Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica i
Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj

Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020.: Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja

 

Kome je namijenjen?

Stručni skup je namijenjen predstavnicima tehničke struke i urbanistima, (inženjeri strukovnih područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike), Društvu arhitekata Istre i stručnjacima šireg područja RH te drugim inženjerima strukovnih područja koji su odgovorni za prostorno planiranje, gradnju i urbano uređenje u svojim zajednicama, članovima Mreže zdravih gradova RH, predstavnicima udruga građana s posebnim potrebama, zdravstvenim djelatnicima, političarima u JLS-ima i županijskim upravama odgovornim za donošenje odluka u oblasti uređenja prostora i zainteresiranoj javnosti.

Aktualnost edukacije i predavača:

Edukacija je iznimno aktualna, uključuje najnovije EU smjernice u okviru hrvatskih propisa i zakonske regulative koji postaju praksa i referentni okvir za rad naših urbanista i tehničke struke u području prostornog urbanog planiranja, uređenja, gradnje i tehničkih struka te sa njima povezanih intersektorskih područja. Nositelji izlaganja predmetnih tema su dokazani i priznati autoriteti u našoj zemlji i svijetu te voditelji nadležnih ustanova RH u području prostornog urbanog planiranja, uređenja, gradnje i tehničkih struka.

Teme i predavači

 

Teme Predavači
Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.,
Hrvatska komora arhitekata
Promocija publikacije Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj mr. sc. Irena Matković, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj

Jadranka Vranek dipl. ing. arh., Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Ingrid Gojević, dipl. ing. arh, Rukovoditeljica Službe
Služba za međunarodnu suradnju i pravno-tehničke poslove, Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Sandra Jakopec, dipl. ing. arh, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista

prof. dr. sc. Tihomir Jukić, redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Povelja iz Barcelone o prostornom planiranju
Nova urbana agenda
Amsterdamski pakt – Urbana agenda za EU
Urbana agenda Unije za Mediteran
Atenska povelja (CIAM)
Zaključci

 

Broj sudionika

Predvidivo do 45 osoba

Nositelji izlaganja bit će za:

Smjernice za provedbu arhitektonskih politika
Hrvatska komora arhitekata
Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj
Hrvatski zavoda za prostorni razvoj, Udruga hrvatskih urbanista, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Direktori stručnog skupa:

Nataša Basanić Čuš, koordinatorica Zdravog grada Poreč
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica-urbanistica, koordinatorica projekta Zdravi grad Vinkovci,

Moderatori:

Nataša Basanić Čuš, Zdravi grad Poreč
mr. Mandica Sanković, koordinatorica projekta Zdravi grad Vinkovci

Organizatori:

Projekt Zdravi grad Poreč, Projekt Zdravi grad Vinkovci, Hrvatska mreža zdravih gradova, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatski zavod za prostorni razvoj i DAGIT Vinkovci.

Vrijeme i mjesto održavanja:

07. 07. 2017. godine u prostorima Zdravog grada Poreč, M. Gioseffi 4 – Poreč, u trajanju predvidivo od 10.15 do 17.00 sati.

Kotizacija:

Predvidivo potpuno bez kotizacije uz prethodnu pravovremenu prijavu (mogući minimalni manipulativni troškovi za obveznike bodovanja).
Sudjelovanjem na ovom stručnom skupu, ostvaruju se bodovi prema Programu stručnog usavršavanja.
Predvidivo 6 bodova.

Kontakt osoba i prijave:

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavu i uputiti na mail!
Ljiljana Bernaca, savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr, 052/452-335; 091/452-3350