Temeljem čl. 23. i čl. 26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (dalje: Centar), («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 6/17), Centar objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos PSIHOLOGA na neodređeno vrijeme

u Centar se na radno mjesto psihologa, na neodređeno vrijeme, prima: 1 izvršitelj.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

Posebni uvjeti:

 • VSS, diplomirani psiholog/inja, magistar/magistra psihologije,
 • položen stručni ispit,
 • spremnost za stjecanje specifičnih znanja iz oblasti savjetovanja i/ili psihoterapije (u tijeku bar jedna formalna edukacija za savjetovanje i/ili psihoterapiju ili završena edukacija s pripadajućim uvjerenjem/certifikatom),
 • poznavanje: Worda, Excela i Power Pointa,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili uvjerenje o stečenom zvanju / original će se tražiti na uvid naknadno po prijemu),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o pohađanju formalne edukacije iz savjetovanja / psihoterapije ili certifikat o
  završenoj edukaciji,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:
Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, p.p.118, 52440 Poreč, sa naznakom
«za natječaj za prijam u radni odnos».
Prijave se mogu uputiti i putem e-maila: savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr .
U privitku je potrebno uz životopis dostaviti skenirane originalne dokumente
(originali će se po prijemu tražiti na uvid) .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OGLAS JE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVE U NN. 01.08.2018.

Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Centar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

© 2008-2018 Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo · Izjava o zaštiti osobnih podataka
izrada: {webis}