Ginekološko savjetovalište za mlade

U okviru suradnje zajednice i škole u razdoblju od veljače do kraja nastavne godine, a u okviru Školskog preventivnog programa, realizira se višegodišnji projekt Ginekološko savjetovališe u suradnji Zdravog grada Poreč, ginekologinje dr. Line Štefanić i porečkih srednjih škola. Ove godine projekt je započeo suradnjom sa SŠ Mate Balota Poreč.

Ginekološko savjetovalište za mlade je specifično savjetovalište kojim se potiče odgovornost i briga za spolno zdravlje mladih te se razvija svijest o važnosti aktivne uloge svake osobe u očuvanju vlastitog zdravlja.

U vremenu informacijskog obilja i tehnoloških mogućnosti teško je tvrditi da djeca i mladi ne posjeduju informacije vezane uz spolnost i spolno zdravlje. No, ono što je višestruko utvrđeno je da mladi nedovoljno komuniciraju o spolnosti sa važnim odraslim osobama u svom okruženju. S tim u vezi, osnovno što nedostaje je direktna komunikacija sa odraslima koji su spremni otvoreno razgovarati, sa stručnjacima koji mogu dati ključne informacije te stvaranje mogućnosti mladima da tijekom žive komunikacije pitaju, razumiju i shvate važnost aktivne uloge i odgovornosti u čuvanju spolnog zdravlja. Stoga su prije 10-tak godina dr. Lina Štefanić i predstavnici Zdravog grada Poreč osmislili program ginekološkog savjetovališta za mlade.

Djevojke, mladići, mladi parovi ili manje grupe javljaju se u terminima rada savjetovališta i informiraju se o svemu što ih zanima vezano uz spolnost. Centralni dio programa čine ciljani posjeti grupa srednjoškolki ginekološkoj ambulanti tijekom pohađanja 3. razreda srednje škole. Posjet ambulanti ima za cilj da se djevojke upoznaju sa prostorom ginekološke ambulante te da dobiju informaciju o optimalnom vremenu prvog posjeta ginekologu . Da se upoznaju s dinamikom skrbi za obavljanjem ginekoloških pregleda, da nauče da su pregledi bezbolni, da im dr. Štefanić demonstrira ultrazvučni pregled te da dobiju informacije o spolnom zdravlju uopće.

Program je kroz godine pokazao da ima pozitivni učinak na smanjenje straha i neugode prije potrebe za prvim ginekološkim pregledom.

Ginekološko savjetovalište u organizaciji Zdravog grada i ove godine vodi dugogodišnja stručna suradnica Zdravog grada i nositeljica istog programa, dr. Lina Štefanić u terminima i unaprijed predviđenom vremenu koje se koordinira u suradnji Zdravog grada i porečkih škola. Program će se i dalje realizirati u suradnji Zdravog grada s obje porečke srednje škole i voditeljicom programa.