Automatski vanjski defibrilatori – upute za korištenje

Grad Poreč-Parenzo je, u suradnji sa Zdravim gradom Poreč, Gradskim društvom Crveni Križ Poreč, Turističkom zajednicom Grada Poreča, tvrtkama Laguna Poreč i Valamar Riviera, te Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije odnedavno na frekventnim lokacijama po Poreču i Poreštini postavio sedam automatskih vanjskih defibrilatora (AVD), koji primjenom električnog šoka ispravljaju abnormalan srčani ritam nastao prilikom prestanka rada srca i time omogućavaju spašavanje nečijeg života.

Sukladno tome, Gradsko društvo Crveni križ Poreč pripremilo je vodič koji sadrži upute za korištenje ovih jednostavnih, a za zajednicu vrlo vrijednih aparata, koji donosimo u prilogu. Također, za sve nejasnoće u vezi korištenja AVD aparata i budućih edukacija građana možete se javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Poreč.

[icon name=”fa-file-pdf-o” iconsize=”small” iconcolor=”inherit”]Preuzmi upute